Licznik odwiedzin

17448953
Od 2011 roku
17448953

Środa, 10 sierpnia 2011


Małym busem udałyśmy się na północ do Kolonii. Państwo Gatzweilerowie, przyjaciele s. Helgi, zaprowadzili nas do katedry, wspaniałego domu Bożego, pokazując bezcenne skarby sztuki, zwłaszcza słynny Relikwiarz Trzech Króli.

Przypomniało nam to oktawę Objawienia Pańskiego, tydzień obchodów Trzech Króli razem z innymi wyznaniami, który to zwyczaj nasz założyciel Wincenty Pallotti wprowadził swego czasu w Rzymie, aby głosić Chrystusa jako światłość dla wszystkich ludzi.

W trakcie zwiedzania mieliśmy szczęście uczestniczyć w modlitwie południowej "Anioł Pański" wraz z wieloma osobami obecnymi w świątyni. Potężnie brzmiąca muzyka organowa jeszcze bardziej spotęgowała modlitwę. Naszym przewodnikom zależało, abyśmy odebrały katedrę w Kolonii - z wieloma turystami i gośćmi - przede wszystkim jako dom Boga i dom modlitwy.

Specjalne spotkanie czekało nas w klasztorze karmelitanek "Regina Pacis", w którym przebywała Edyta Stein, zanim musiała uciekać przed nazistami do Echt w Holandii. Pomodliliśmy się chwilę w zacisznym kościele; potem zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z ksieni s. Ancillą. Zadaliśmy Siostrze parę pytań, przy okazji dowiadując się o specyfice życia kontemplacyjnego. Myśli Edyty Stein przypomniały nam słowa naszego założyciela św. Wincentego Pallottiego: Aby wdychać Boga i Boga wydychać... czyli po prostu Nim oddychać.

Po południu kontynuowaliśmy podróż, docierając do naszych sióstr w Refrath, a następnie w Bensberg. Obie wspólnoty przywitały nas bardzo serdecznie. Poprzez te spotkania wszystkie siostry Prowincji Niemiec miały okazję poznać członkinie Zarządu Generalnego i przełożone wszystkich prowincji i regii.

W drodze - bogatej w wydarzenia - uczestniczyłyśmy także w Eucharystii w kaplicy Wincentego Pallottiego w szpitalu w Bensberg, ze szczególnym akcentem na jej zakończenie, gdy s. Izabela wypowiedziała słowa posłania apostolskiego wobec s. Bernadety Tureckiej i s. Gail Borgmeyer, prowincjalnych z Polski i USA, które wcześnie rano udawały się w drogę powrotną do swoich krajów.

Wieczorem w Limburgu, już po powrocie z wycieczki, miałyśmy jeszcze bardzo serdeczne pożegnanie odjeżdżających rano sióstr, oczywiście z lodami.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)