Licznik odwiedzin

17391349
Od 2011 roku
17391349

Wtorek, 9 sierpnia 2011

Na dzisiaj zaplanowałyśmy sfinalizowanie naszych dyskusji. Dlatego sesje robocze, dziś koordynowane przez s. Josephine D'Souza, były naszpikowane wieloma punktami i mnóstwem informacji. Niespodziewanie, w godzinach popołudniowych, spontanicznie zaczęłyśmy podsumowania, które zaplanowane były na ostatni dzień. Każda siostra podzieliła się swoimi spostrzeżeniami. Wielokrotnie siostry podkreślały, jak to dobrze, że dane im było dowiedzieć się więcej o naszej historii, jak wiele znaczył pobyt w "Domu Macierzystym" w Limburgu, jaką wartość miało spotkanie wielu starszych sióstr, co znaczyło poczuć atmosferę przynależności do tego miejsca, doświadczyć modlitwy, odczuć zaufanie w Boże prowadzenie, dzielić to samo powołanie do życia misyjnego - i przeżywać radość z okazji jubileuszu. Zebranie Centralne pokazało nam stronę duchową i ludzką spotkania: zbliżyłyśmy się do siebie nawzajem i odkryłyśmy, że nawzajem siebie potrzebujemy. Nie było końca pochwał dla Gospodyń: s. Helgi Weidemann, s. Magdalena Klein i wszystkich Sióstr, które przez cały pobyt troszczyły się o nas z wielką serdecznością.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)