Licznik odwiedzin

17448912
Od 2011 roku
17448912

 

Poniedziałek, 8 sierpnia 2011

Członkinie Zarządu Generalnego skupiły dzisiaj nasza uwagę, informując  o wszystkim, co się wydarzyło w ich posłudze dla Zgromadzenia w ciągu ubiegłego roku. Gdyby istniało wynagrodzenie za ich pracę, to zasłużyły na podwyżkę.

Prawie cały Zarząd uczy się języków: włoskiego i angielskiego. W międzyczasie, mają udział w najważniejszych aspektach naszego pallotyńskiego życia misjonarek: formacji, misjach, pieczy nad finansami i zarządzaniu. W planach jest druk nowego wydania "Zasad życia".

Nasze spotkanie moderowała dziś s. Beata Matuszewska. S. Josephina D'Souza, s. Bożena Olszewska i s. Stella Holisz przedstawiły swoje sprawozdania.

S. Izabela Swierad            S. Maria Landsberger

S. Stella Holisz

S. Josephina D'Souza       S. Bozena Olszewska

S. Beata Matuszewska

Ze względu na wagę zagadnień, miała miejsce ożywiona dyskusja w poczuciu, że trzeba rozpalić na nowo ducha i odpowiedzieć sobie, co to znaczy być misjonarką. Mamy nadzieję zanieść tego samego ducha z powrotem do naszych prowincji i regii.

S. Gail Borgmeyer

Uczestniczki Zebrania znalazły czas, by spojrzeć na naszą zgromadzeniową stronę internetową i ucieszyły się widząc, jak wielu gości odwiedza nasze "progi". Wiele radości wywołały zdjęcia wczorajszych Jubilatek. Chciałybyśmy, by odwiedzający odchodzili stąd nasyceni i z pogłębionym rozumieniem pallotyńskiej duchowości i naszego zapału misyjnego. Wygląda na to, że uczyniono ze strony swego rodzaju "elektroniczny Wieczernik". Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w realizację tego przedsięwzięcia!

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)