Licznik odwiedzin

16900494
Od 2011 roku
16900494

Uroczystymi nieszporami 6 sierpnia wieczorem rozpoczął się następny jubileusz. S. Stefanie Kremsler i s. Tabitha Stippler swoją pierwszą profesję złożyły 70 lat temu, a s. Imeldis Herbst - przed 65 laty. Ponadto s. Bonifatis Kress, s. Cäcilia Bleischwitz, s. Irmgard Beck i s. Sophie Schuler obchodziły 60 lat ślubów zakonnych. Przełożona Prowincjalna s. Helga Weidemann podziękowała wszystkim Jubilatkom i przypomniała nam wszystkim, że mamy bardzo szczególne biografie - gdyż naszą biografią jest historia Boga z nami. Szczególnie Jubilatkom Siostra życzyła, żeby zawsze miały gorące serca wypełnione tęsknotą za Jezusem.

 

Przełożona Generalna s. Izabela Swierad skierowała do Sióstr specjalne błogosławieństwo: "Ojcze Przedwieczny, Boże odwiecznej miłości, dziękujemy za Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa - największego świadka Twojej miłości i prawdziwego Apostoła Twojej misji.

Zjednoczone w Duchu Świętym spotykamy się dzisiaj w Wieczerniku limburskiej kaplicy z Jezusem i Maryją, Apostołami i świętymi i z Wincentym Pallottim - aby podziękować Ci za to małe Zgromadzenie, za przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W Twoje ręce, Ojcze Wszechmogący, oddaję to Misyjne Zgromadzenie i pokornie proszę: błogosław każdej siostrze, każdej wspólnocie, każdej misji, regii, delegaturze i każdej prowincji. Pobłogosław szczególnie naszych chorych i starsze siostry, kieruj naszymi inicjatywami apostolskimi. Daj nam łaskę zaakceptowania cierpienia i radości, starego i nowego, i rozjaśnij naszą przyszłość nadzieją.

Boże Ojcze, ześlij swoje błogosławieństwo i obfitość łaski na tutejszą prowincję: na s. Helgę, którą wybrałeś do przewodzenia jej i troszczenia się o jej członkinie, ześlij swoje błogosławieństwo na jej wspólpracowniczki, na wszystkie przełożone i siostry.

Twoje specjalne błogosławieństwo - błogosławieństwo mocy, miłości i mądrości niech ogarnie życie naszych Jubilatek: s. Stefanie, s. Tabithy, s. Imeldis, s. Bonifazis, s. Cäcilii, s. Irmgardy, s. Sophie. Napełnij ich serca głęboką wiarą, niezachwianą nadzieją i czystą miłością, aby stały się tymi, których zapragnąłeś mieć. Amen."

Podczas uroczystej liturgii ks. Alexander Holzbach SAC zauważył w swojej homilii, że czytania z dnia są swego rodzaju prezentem na jubileusz profesji. Eliasz doświadczył Boga na górze Horeb. Bóg nie przyszedł z głośnym hukiem lub w trzęsieniu ziemi, ale raczej w delikatnym szepcie - w ciszy serca. Ewangelia zaś pokazuje Piotra, który miał odwagę zbliżyć się do Jezusa nawet pośród wzburzonych fal. Poszedł za słowem "przyjdź", skierowanym do niego przez Jezusa. Ks. Holzbach podziękował Jubilatkom za odwagę, że odpowiedziały na swoje indywidualne "przyjdź" wstąpieniem do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Pallotynek w  burzliwych i trudnych czasach swojej młodości.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)