Licznik odwiedzin

17440808
Od 2011 roku
17440808

Środa, 3 sierpnia

Dziś siostry nadal przedstawiały swoje sprawozdania. I tak: s. Mary McNulty prezentowała Anglię i Tanzanię, s. Gail Borgmeyer - Stany Zjednoczone, s. Bernadetta Turecka - Polskę, Kamerun, Francję, Rosję, Białoruś i Ukrainę, s. Raphaela Fuchs - Szwajcarię i s. Boscona Schämann Republkę Południowej Afryki.

Podczas Eucharystii 16 młodych misjonarzy wolontariuszy otrzymało misyjne posłanie od s. Helgi Weidemann. Udają się oni do Tanzanii, na Filipiny, do Włoch, Indii, Brazylii, Boliwii, Kamerunu i Chile. Siostra Irena Weber z niemieckiej prowincji przygotowała tę grupę młodych mężczyzn i kobiet w ramach programu, "Misjonarze na czas".  Radne generalne s. Bożena i s. Maria przekazały im symboliczne dary jako znak szczególnego wsparcia sióstr z wszystkich prowincji i regii.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)