Licznik odwiedzin

17356507
Od 2011 roku
17356507

 

"Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary". Rz 12, 6

 

Jesteśmy Pallotynkami:

Głęboko zakorzenionymi

W samym sercu wizji Pallottiego.

Jest w nas zawsze obecna pamięć

Wczorajszej drogi przebytej z niezwykłą odwagą

Przez wspaniałomyślne niewiasty, bez lęku przemierzające oceany,

By wtopić się w nowe kontynenty, bez sprzeciwu przyswajając

Inne kultury i podejmując niebotyczne wyzwania.

My dzisiaj mierzymy się z innymi przeszkodami niż nasze pionierki,

Ale podejmujemy je w tym samym duchu, co pierwsze siostry

U początków spełniania się pierworodnego snu o MISJI.

Jesteśmy przepojone pallotyńską pasją dla misji Chrystusa:

Mimo, iż droga, którą dzisiaj przemierzamy, jest zupełnie inna,

Z wyzwaniami na miarę obecnego czasu -

Nasze serca pozostają w jedności z „gladiatorkami” z przeszłości

I tkwią mocno u źródeł kontemplacji Pallottiego.

Poprzez ciągłe prowadzenie Ducha Świętego

I inspirację Maryi, Królowej Apostołów

Pierwotna wizja i jej sens nadal się rozprzestrzeniają.

Z żarliwością wkraczamy w przyszłość przepełnione Duchem Miłości,

Wpojonym nam przez Założyciela,

Pielęgnowanym przez nasze siostry pionierki.

Wspólnie RAZEM jesteśmy powołane, by także dzisiaj z PASJĄ torować drogę

Ku spełnieniu WIZJI MISJI CHRYSTUSA.

 

S. Phyllis Carpenter SAC, 1.08.2011

"Zesłanie Ducha Świętego" z kaplicy Domu Prowincjalnego w Limburgu

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)