Licznik odwiedzin

17449059
Od 2011 roku
17449059

Ponieważ świętujemy dzisiaj męczennika, bracia, powinniśmy poczuwać się do formy cierpliwości, którą praktykował. Bowiem jeśli staramy się z pomocą Pana zachować tą cnotę, uda nam się otrzymać palmę męczeństwa, chociaż żyjemy w pokoju w Kościele. Ponieważ są dwa rodzaje męczeństwa: jedno polega na dyspozycji ducha, a drugie dorzuca do tej dyspozycji akty zewnętrzne. To dlatego możemy być męczennikami, nawet jeśli nie umrzemy od miecza kata. Umrzeć z ręki prześladowców to męczeństwo w działaniu, w swojej widzialnej postaci; znosić obrazy, kochając tego, który nas nienawidzi, to męczeństwo w duchu, w ukrytej formie.

Że istnieją dwa rodzaje męczeństwa, jedno ukryte, a drugie jawne, Prawda potwierdziła to, pytając synów Zebedeusza: „Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” A gdy oni odpowiedzieli: „Możemy”, Pan natychmiast powiedział: „"Kielich mój pić będziecie"”. Co powinniśmy innego zrozumieć przez ten kielich, jeśli nie cierpienia Męki, o której jest powiedziane: „Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich” (Mt 26,39) Synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, nie umarli obaj w męczeństwie, a jednak zapowiedziano im, że będą pili z tego kielicha. Bowiem chociaż Jan nie umarł jako męczennik, był nim jednak, ponieważ swoich cierpień nie doznał w ciele, ale wycierpiał je w duchu. Wnioskujemy zatem z tego przykładu, że także i my możemy być męczennikami, nie idąc pod miecz, jeśli zachowujemy cierpliwość w naszej duszy.

________________

Tekst: św. Grzegorz Wielki (ok. 540-604)

Św. Jakub, Apostoł

Relikwiarz św. Jakuba Apostoła, Santiago De Compostela, Hiszpania

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)