Licznik odwiedzin

17507569
Od 2011 roku
17507569

Amos 7, 12-15 Ef 1, 3-14 Mk 6, 7-13


Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!» I mówił do nich: «Gdy do jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim miejscu was nie przyjmą i nie będą słuchać, wychodząc stamtąd strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!» Oni więc wyszli i wzywali do nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Mk 6, 7-13

„Panie, zaprowadź mnie tam, dokąd chcesz, bym poszedł. Niech spotkam tych, których chcesz, bym spotkał. Powiedz mi, co chcesz, bym im przekazał”. Modlitwę tę napisał o. Mychal Judge. Wielu z nas słyszało o ojcu Judge, franciszkaninie i kapelanie Straży Pożarnej w Nowym Jorku, który zginął pamiętnego 11 września, towarzysząc z posługą kapłańską ekipom ratowniczym na miejscu tragedii World Trade Center.

Jezus powoływał wtedy i powołuje teraz, wysyłając swoich uczniów, by głosili przesłanie Ewangelii. Także dzisiaj naszym zadaniem jest być uczniami skutecznie zaangażowanymi w obecnym czasie i kulturze. Musimy posługiwać się językiem zrozumiałym dla ludzi i tłumaczyć Ewangelię w sposób jasny i użyteczny dla nich. Żaden sztucznie wyodrębniony język nie będzie skuteczny. Spłycone odpowiedniki i zamienniki Ewangelii sprawią, że zarówno głoszący jak i słuchacze będą udawać, że są w czasie i miejscu, które faktycznie nie byłyby ich własnym. Przesłanie Ewangelii zawsze musi być osadzone w konkretnej rzeczywistości dnia dzisiejszego. Tylko głęboka przejrzysta prawda jest w stanie uwolnić nas od zniewolenia ciemnej strony tego świata, tj. powierzchowności, ogłupienia, gry pozorów, zakłamania. Gdy głosimy Słowo z pokorą, w rozmodleniu, z miłością i przykładem swojego życia, wtedy Ewangelia staje się zaproszeniem, wyzwoleniem, jest pouczająca, wypełniona radością, mądra i inteligentna.

B. Russel

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)