Licznik odwiedzin

17028746
Od 2011 roku
17028746

7 lipca naszym gościem był ks. Nicola Galucci SAC – Prowincjał Włoskiej Prowincji Księży i Braci Pallotynów. Podczas homilii przypomniał nam o nieskończonej miłości Boga. Bóg kocha bezwarunkowo, miłością miłosierną, zawsze gotową przebaczać. W historii każdego człowieka jest obecny Pan, którego każdego dnia należy szukać na nowo.

Czytaj więcej...

Przebudź się!

Spotkaj Chrystusa.

Bądź świadkiem radości!

 

S. Izabela Świerad SAC

Przełożona Generalna

 S. Josephina D’Souza SAC

Wikaria Generalna

S. Honorata Lyimo Mamiro SAC

Tanzania/Anglia

S. Liberata Niyongira SAC

Rwanda/Dem. Rep. Konga

S. Anna Małdrzykowska SAC

Polska

 

“Posiejcie sobie sprawiedliwość,
a zbierzecie miłość;
karczujcie nowe ziemie!
Nadszedł czas, by szukać Pana,
aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć ”.

 Oz 10, 12

Z wielką wdzięcznością wobec Boga Trójjedynego, z działaniem Ducha Świętego, za wstawiennictwem św. Wincentego Pallottiego i Maryi Królowej Apostołów ogłaszamy wybór s. Izabeli Świerad na Przełożoną Generalną Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego.

 

Czytaj więcej...

 

Refleksje nad tematem: “Chrystus jako nasze centrum” – Życie konsekrowane i formacja – Raport s. Josephiny D’Souza SAC, 01 lipca 2016.

 

 Ku centrum

Centrum jest żyjącym sednem rzeczy:

Z niego promieniuje źródło całości –

Wszystkie odłamki spraw, kóre tworzą

Wszechświat naszego dnia codziennego i łagodnie dotykają

Głodnych, strapionych – wszędzie tam, gdzie zajdzie potrzeba.

DZIŚ MUSIMY PAMIĘTAĆ, KIM JESTEŚMY, STOJĄC PRZED BOGIEM!

 

--pjc:  03 lipca 20

Sobota, 2 Lipca

 

Optyka Pallottiego, czyli spojrzeć na ZAK z wnętrza Kościoła.

Dzisiejszy dzień upłynął nam pod znakiem ZAK. Gościłyśmy z tej okazji Ks. Jakoba Nampudakama – Przełożonego Generalnego SAC, s. Ivete Garlet – Przełożoną Generalną Sióstr Pallotynek Rzymskich oraz Panią Cristinę Mastrorosati – zastępcę Krajowej Rady Koordynacyjne ZAK we Włoszech.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)