Licznik odwiedzin

17693788
Od 2011 roku
17693788

7 lipca naszym gościem był ks. Nicola Galucci SAC – Prowincjał Włoskiej Prowincji Księży i Braci Pallotynów. Podczas homilii przypomniał nam o nieskończonej miłości Boga. Bóg kocha bezwarunkowo, miłością miłosierną, zawsze gotową przebaczać. W historii każdego człowieka jest obecny Pan, którego każdego dnia należy szukać na nowo.

Czytaj więcej...

Przebudź się!

Spotkaj Chrystusa.

Bądź świadkiem radości!

S. Izabela Świerad SAC

Przełożona Generalna

 S. Josephina D’Souza SAC

Wikaria Generalna

S. Honorata Lyimo Mamiro SAC

Tanzania/Anglia

S. Liberata Niyongira SAC

Rwanda/Dem. Rep. Konga

S. Anna Małdrzykowska SAC

Polska

 

“Posiejcie sobie sprawiedliwość,
a zbierzecie miłość;
karczujcie nowe ziemie!
Nadszedł czas, by szukać Pana,
aż przyjdzie, by sprawiedliwości was nauczyć ”.

 Oz 10, 12

Z wielką wdzięcznością wobec Boga Trójjedynego, z działaniem Ducha Świętego, za wstawiennictwem św. Wincentego Pallottiego i Maryi Królowej Apostołów ogłaszamy wybór s. Izabeli Świerad na Przełożoną Generalną Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego.

 

Czytaj więcej...

 

Refleksje nad tematem: “Chrystus jako nasze centrum” – Życie konsekrowane i formacja – Raport s. Josephiny D’Souza SAC, 01 lipca 2016.

 

 Ku centrum

Centrum jest żyjącym sednem rzeczy:

Z niego promieniuje źródło całości –

Wszystkie odłamki spraw, kóre tworzą

Wszechświat naszego dnia codziennego i łagodnie dotykają

Głodnych, strapionych – wszędzie tam, gdzie zajdzie potrzeba.

DZIŚ MUSIMY PAMIĘTAĆ, KIM JESTEŚMY, STOJĄC PRZED BOGIEM!

 

--pjc:  03 lipca 20

Sobota, 2 Lipca

 

Optyka Pallottiego, czyli spojrzeć na ZAK z wnętrza Kościoła.

Dzisiejszy dzień upłynął nam pod znakiem ZAK. Gościłyśmy z tej okazji Ks. Jakoba Nampudakama – Przełożonego Generalnego SAC, s. Ivete Garlet – Przełożoną Generalną Sióstr Pallotynek Rzymskich oraz Panią Cristinę Mastrorosati – zastępcę Krajowej Rady Koordynacyjne ZAK we Włoszech.

Czytaj więcej...

July, 1st

 

Podczas porannej Eucharystii ks. Raul Gomez Ruiz – Salwatorianin – w homilii powiedział, że problemem faryzeuszy nie było prawo, ale fakt jak bardzo uczynili je ważnym. Jezus mówi chcę miłosierdzia nie ofiary. Najważniejszym znakiem miłości jest miłosierdzie. To grzesznicy stanowią serce wspólnoty Jezusa. Nie zmieniał ich życia, ale usiadł z nimi przy stole. To nie mieściło się w Prawie.

Sesje przedpołudniowe to sprawozdania:

Czytaj więcej...

Czwartek, 30 czerwca

„Ileż razy w ciągu tych pierwszych miesięcy Jubileuszu, słyszeliśmy o uczynkach miłosierdzia! Dziś Pan zachęca nas do dokonania poważnego rachunku sumienia. Warto bowiem, byśmy nigdy nie zapominali, że miłosierdzie nie jest słowem abstrakcyjnym, ale stylem życia. Człowiek może być miłosierny, lub niemiłosierny. Jest to styl życia. Postanawiam żyć jako człowiek miłosierny lub jako człowiek niemiłosierny. Czym innym jest mówienie o miłosierdziu, a czym innym jest życie miłosierdziem” – tymi słowami papież Franciszek rozpoczął dziś katechezę podczas Audiencji Generalnej na Placu św. Piotra, w której również uczestniczyłyśmy.

 

Więcej zdjęć: Galeria zdjęciowa (Kapituła Generalna-30czerwca)

Niezapominane wrażenie i ogromną radość zostawił na nas czas, w którym zgromadziłyśmy się wokół Ojca Świętego wraz z ogromną liczbą pielgrzymów z całego świata: młodych seminarzystów z Libanu i Syrii, wielu osób konsekrowanych, rodzin i parafii. Otwartość, życzliwość, serdeczność, entuzjazm wiary – był świadectwem, że Ewangelia jest dla wszystkich, a „ miłosierdzie ma oczy, aby widzieć, uszy, aby słyszeć, ręce, by stawiać na nogi”. „Kto nie żyje, by służyć, nie służy, aby żyć” – powiedział papież.

Czytaj więcej...

Środa, 29 czerwca

 

Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła

To mógł być dzień jak każdy inny… - tak można by było zatytułować kolejny dzień naszej Kapituły. Jednak ze względu na bogactwo przeżyć i spotkanych ludzi stał się wyjątkowy.

Wspominając świętych Apostołów Piotra i Pawła, rozpoczęłyśmy od uroczystej Eucharystii, którą sprawował ks. Jarosław Rochowiak SDB. W homilii Ksiądz nawiązał do hasła Kapituły: Bądź świadkiem radości w świecie. Przywołując świadectwo życia św. Jana Bosko, mówił że radość to nie tylko rozrywka. To przede wszystkim styl i sposób życia, który polega na byciu blisko Pana w codziennych zajęciach.

Czytaj więcej...

Wtorek, 28 czerwca

Galeria zdjęciowa

Dzisiejszy dzień  - już tradycyjnie – rozpoczęłyśmy od wspólnej Eucharystii, którą celebrował, podobnie jak wczoraj, ks. Rocky. W homilii przypomniał nam o konieczności absolutnego zaufania Jezusowi. Burza na jeziorze to test wiary. To lekcja dla naszego życia, aby całkowicie poddać się Bogu. Jezus i uczniowie w łodzi to obraz Kościoła. Wydaje się dziwne, że podczas tak gwałtownej burzy Jezus śpi. Według św. Augustyna – mówił ks. Rocky – śpi nasza wiara.

Czytaj więcej...

Poniedziałek, 27 czerwca 2016

Dzień rozpoczęłyśmy Eucharystią, którą sprawował ks. Rocky Gonsalves SAC. Tematem przewodnim homilii była wolność, ale nie wolność w rozumieniu świata, jako wolność od wszelkich ograniczeń zewnętrznych, a wolność w rozumieniu ewangelicznym: jako zdolność do formowania własnej woli, aby coraz bardziej stawać się osobą stworzoną na obraz i podobieństwo Pana Boga.

Czytaj więcej...

Galeria zdjęciowa

Ojciec David Kinnear Glenday MCCJ

25 czerwca 2016

Ewangelia: Łk 22, 7-34

___________________

25 czerwca – to drugi i ostatni dzień naszych rekolekcji. W konferencji Ojciec David zwrócił nas ku wydarzeniu Wieczernika. Tekstem przewodnim był fragment Ewangelii wg św. Łukasza 22, 7 nn.

Wieczernik rozpoczął się Ostatnią Wieczerzą i trwał aż po Zesłanie Ducha Świętego. To miejsce, do którego zaprasza Jezus. W Wieczerniku Jezus pokazuje nam niedoskonałą wspólnotę uczniów, którzy przeżywają zdradę Judasza, wyparcie Piotra, własne ambicje, który z nich jest największy, głuchotę na słowa Pana, nieczułość. Poznanie niedoskonałości wspólnoty jest łaską Ducha Świętego – powiedział nasz rekolekcjonista. Jezus formuje tę wspólnotę, aby mogła odpowiedzieć na Jego wymagania. Jezus w Wieczerniku Ostatniej Wieczerzy:

Czytaj więcej...

Zdjęcia z dnia: Galeria zdjęciowa (Kapituła Generalna 2016 - Dzień 2.)

Dzień rekolekcji

Ojciec David Kinnear Glenday MCCJ

24 czerwca 2016

Ewangelia: Łk 24, 36-53

____________________

Kapituły to czas dla spraw zasadniczych i dla rozważenia tego, co ważne i życiodajne. Uczcijmy więc i odkryjmy na nowo to, co jest witalne dla naszej rodziny. Odkryjmy na nowo łaskę, jaką jest nasza rodzina. Siostry Pallotynki Misjonarki istnieją dzięki łasce. Jesteśmy łaską dla wielu. To piękna i wymagająca podróż w głąb łaski – wypływająca z łaski ku łasce.

Czytaj więcej...

23 czerwca 2016

Dzień 1 XX Kapituły Generalnej

Rzym, Włochy

 

Więcej: Galeria zdjęciowa (Kapituła Generalna 2016 Dzień 1A.)

Pod błękitnym niebem Rzymu, członkinie Kapituły Generalnej udały się do kościoła naszego kochanego Świętego Wincentego Pallottiego w SS. Salvatore in Onda, gdzie ks. Jacob Nampudakam SAC przewodniczył inauguracyjnej Eucharystii. Towarzyszyło nam wielu księży oraz siostry ze Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. W homili ksiądz Jakub, przypomniał nam, że Jezus Chrystus jest centrum naszego życia i że „radości można doświadczyć tylko wtedy, gdy jest się zakorzenionym w żywym, kochającym i miłosiernym Bogu. "

Czytaj więcej...

2016-06-22

Galeria zdjęciowa (Kapituła Generalna 2016 Dzień1.)

W roku 2016 Kapituła Generalna Sióstr Pallotynek Misjonarek oficjalnie zebrała się w trakcie Jubileuszu Roku Miłosierdzia w środę 22 czerwca, a dwadzieścia cztery Siostry reprezentujące dwanaście różnych krajów dołączyły do Przełożonej Generalnej i jej Radnych w Rzymie:

Przełożona Generalna:      Sr. Izabela Świerad

Wikaria Generalna:          Sr. Maria Landsberger

Radne Generalne:            Sr. Stella Holisz

                                    Sr. Anna Josephina D’Souza

                                    Sr. Bożena Olszewska

Sekretarka:                    Sr. Beata Matuszewska

Czytaj więcej...

Duchu Święty, który napełniasz okrąg ziemi i przenikasz tajniki naszych serc, odnów nas swą ożywczą łaską i spraw, abyśmy byli wiernymi świadkami Twojej prawdy. Ty, który mieszkasz w nas, aby wspomagać naszą słabość, ześlij ogień Twej Bożej mocy, aby oczyścił nas, umocnił i obudził tęsknotę za nową ziemią i nowym niebem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Boże Ojcze, Ty w swojej nieskończonej miłości i miłosierdziu powołałeś nas, abyśmy naśladowały Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.On przyszedł szerzyć ogień miłości na całej ziemi i pragnął, aby ten ogień zapłonął w każdym ludzkim sercu, by każdy mógł poznać Twoją nieskończoną  miłość. To pragnienie przepełniało Jego naukę i czyny, a najpełniej wyraziło się w Tajemnicy Krzyża. Ono ożywiało również naszego Świętego Założyciela, który z niestrudzoną gorliwością naśladował Jezusa i chciał upodobnić się do Niego we wszystkim. My, duchowe córki św. Wincentego Pallottiego, prosimy, byś przemienił nasze serca, ożywił je Twoim Duchem i napełnił tym samym pragnieniem.

Zjednocz nas w miłości i odnów naszą apostolską gorliwość, byśmy wiernie i twórczo realizowały pallotyński charyzmat. Daj nam światło Twojego Ducha do poznania Twojej woli wobec nas samych i wobec wyzwań współczesności oraz odwagę i siłę do jej wypełniania.

Otwórz nasze serca na potrzeby naszych braci i sióstr i spraw, byśmy Twoją mocą, z odnowionym zapałem, ofiarnie i radośnie udały się w drogę, by nieść Dobrą Nowinę i dawać świadectwo o zmartwychwstaniu. Amen.

Twitter Papieża Franciszka