Licznik odwiedzin

17025481
Od 2011 roku
17025481

Ten, który poświęcił swoje życie dla innych, zostanie błogosławionym

W niedzielę 15 września 2019 w Limburgu będzie miała miejsce beatyfikacja ks. Richarda Henkesa, pallotyna. Będzie to pierwsza beatyfikacja w diecezji Limburg. Uroczystościom przewodniczyć będzie przedstawiciel papieża Franciszka, kardynał Kurt Koch - przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Transmisję z beatyfikacji przeprowadzi Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti.FM

Czytaj więcej...

28 października, po raz 14, członkowie ZAK zgromadzili się w duchowym centrum Zjednoczenia, w kościele San Salvatore in Onda, gdzie przechowywane jest ciało
św. W. Pallottiego. Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz uroczysta Msza św. były wyrazem wdzięczności za świadectwo uznania ZAK ze strony Kościoła. Uwielbienie Boga za uznanie przez władze kościelne celowości ostatecznego zatwierdzenia Statutu Generalnego ZAK, jest wytrwałym podążaniem śladami św. W. Pallottiego, który otrzymał od Papieża Grzegorza XVI „tysiąc błogosławieństw“ dla ZAK.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)