Licznik odwiedzin

17448953
Od 2011 roku
17448953

Pan moją moca i tarczą! Moje serce Jemu zaufało: Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy. I pieśnią moją Go sławię. Ps 28,7

Droga Siostro Izabelo,

W dniu Siostry imienin życzymy Siostrze obfitości Bożego błogosławieństwa. Niech Siostry serce będzie pełne radości – Pan wezwał Siostrę po imieniu i należy Siostra do Niego. Dziś wszystkie Siostry na całym świecie wspominają Siostrę z wielką wdzięczność za Siostry posługę w Zgromadzeniu. Życzymy Siostrze, aby dziś zrobiła Siostra coś dla siebie. Pozostajemy zjednoczone z Siostrą w modlitwie. Niech dobry Bóg obdarzy Siostrę siłą i pozwoli rozpoznawać znaki swojej obecności, tak aby wieczorem Siostry serce wypełnione było radością i wdzięcznością.

Z najlepszymi życzeniami – Twoje Siostry

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)