Licznik odwiedzin

17025493
Od 2011 roku
17025493

W dn. 4-7 listopada w naszym domu generalnym w Rzymie odbyło się kolejne spotkanie Komisji Finansowej w składzie: s. Izabela Świerad, Przełożona Generalna, s. Anna Małdrzykowska, radna i ekonomka generalna, s. Mary Grace Barile, Przełożona Prowincjalna USA, s. Stella Holisz, radna prowincjalna z USA oraz Pani Jennifer Trotter i Pan Christian Frücht (mianowany w tym roku) – świeccy członkowie Komisji, którzy są doradcami finansowymi odpowiednio prowincji angielskiej i niemieckiej.

Celem spotkania było zaktualizowanie działań, podjętych na ostatnim posiedzeniu Komisji wiosną 2017 r. oraz omówienie obecnej sytuacji finansowej Zgromadzenia. Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniami finansowymi wszystkich prowincji oraz ukierunkowali uwagę na bieżące wyzwania: poszukiwanie nowych źródeł dochodu dla naszych nowo powstałych misji i dla międzynarodowego nowicjatu, przygotowanie młodych prowincji do niezależności finansowej oraz profesjonalne przygotowanie ekonomiczne młodych sióstr. Omówiono także konieczność i znaczenie posiadania profesjonalnych doradców finansowych w każdym kraju/ prowincji i zaufania do ich rad. Podjęto również temat potrzeb naszych starszych prowincji, w których liczba zatrudnionych i zarabiających sióstr spada, a koszty utrzymania, opieki medycznej i koniecznych udogodnień i remontów w naszych domach, wzrastają.

Członkowie Komisji zrealizowali wyznaczone na początku spotkania cele oraz ustalili kolejne, tak że posiedzenie Komisji przyniosło wymierne rezultaty i wzajemną wymianę doświadczeń.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)