Licznik odwiedzin

17000845
Od 2011 roku
17000845

W dn. 23-26 października 2019 r. w domu generalnym odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Komisji Misyjnej zainspirowane Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Członkinie Komisji: s. Marta Litawa – Generalna Prokuratorka Misyjna, s. Ingrid Schuller (Niemcy), s. Mary McNulty (Anglia), s. Bożena Olszewska (Prokura Generalna) wraz z Zarządem Generalnym podjęły tematy dotyczące formacji misyjnej, metod współpracy z Prowincjalnymi Prokuratorkami Misyjnymi, wytycznych dla posługi Generalnej Prokuratorki Misyjnej oraz przygotowywania projektów misyjnych. Siostry dyskutowały także na temat obradującego Synodu dla Amazonii oraz wyzwań z jakimi, jako Zgromadzenie misyjne, spotykamy się obecnie. 24 października członkinie Komisji uczestniczyły także we Mszy św. w intencji zmarłych Sióstr misjonarek. Były także obecne na uroczystych obchodach 16 rocznicy zatwierdzenia Statutu ZAK, które odbyły się 26 października w kościele Santo Spirito dei Neapolitani.

Następnego dnia, dzięki otwartości O. Piotra Andrukiewicza, Siostry włączyły się również w pallotyńską niedzielę misyjną zaaranżowaną przez s. Bożenę Olszewską w kościele pw. M. B. Nieustajacej Pomocy przy via Merulana, prowadzonym przez Księży Redemptorystów w Rzymie. Podczas Mszy św. w języku polskim i włoskim Siostry odwołując się do tematu Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego Ochrzczeni i posłani, przywołały pragnienie św. Wincentego Pallottiego, aby każdy ochrzczony poczuł się wezwany do głoszenia Ewangelii zgodnie ze swoim stanem, możliwościami i darami.

Dzieląc się także misyjnym doświadczeniem Siostry starały się pomóc ludziom rozbudzić ich misyjne zaangażowanie w jednej, wielkiej misji Kościoła, powierzonej nam wszystkim przez Jezusa Chrystusa. Była to też szczególna okazja dająca możliwość ludziom okazania gestu solidarności z ludzmi ubogimi.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)