Licznik odwiedzin

17621159
Od 2011 roku
17621159

W dniach 13-20 marca 2022 r. w Domu Generalnym Sióstr Pallotynek Misjonarek w Rzymie odbyło się szóste zwyczajne Zgromadzenie Generalne Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego pod hasłem Synodalność: wspólne wędrowanie jako Lud Boży.  W spotkaniu wzięło udział około 40 uczestników wraz Przełożonymi Generalnymi trzech głównych wspólnot Zjednoczenia. Niektórzy z członków uczestniczyli w spotkaniu on-line. Wszyscy ucieszyli się bardzo, że ostatecznie to wydarzenie mogło się odbyć. 

Inauguracyjną Eucharystię odprawił Asystent Kościelny ks. Jacob Nampudakam, SAC. Na wstępie Mszy św. Przewodnicząca Donatella Acerbi odczytała przesłanie, które kardynał Kevin Farrell skierował do Zgromadzenia. W przesłaniu tym zachęcił ZAK do wprowadzenia w życie trzech centralnych zasad synodu: spotkania, słuchania i rozeznawania.

Czytaj więcej...

 

Rodzina Pallotyńska w Rzymie obchodziła wspomnienie Błogosławionej Elżbiety Sanny 17 lutego w kościele San Salvatore in Onda. Głównym celebransem Mszy św. był ks. Marcello, a homilię wygłosił ks. Francesco. Są to dwaj neoprezbiterzy należący do Prowincji Włoskiej. W koncelebrze znalazło się około dwudziestu księży Pallotynów. Ks. Francesco w homilii mówił o życiu Mammy Sanny oraz jej świętości w realizacji Woli Bożej – nic tylko Bóg, we wszystkim.

Czytaj więcej...

MSZA ŚW. W ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

XXVI Światowy Dzień Życia Konsekrowanego

HOMILIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Bazylika św. Piotra
Środa, 2 lutego 2022 r.

______________________________

Dwoje starców, Symeon i Anna, oczekuje w świątyni na spełnienie obietnicy, którą Bóg złożył swojemu ludowi: przyjście Mesjasza. Ale ich oczekiwanie nie jest pasywne, jest pełne dynamizmu. Prześledźmy ruchy Symeona: najpierw jest poruszony przez Ducha, następnie widzi w Dzieciątku zbawienie, a w końcu bierze Je w swoje ramiona (por. Łk 2, 26-28). Zatrzymajmy się zwyczajnie nad tymi trzema działaniami i pozwólmy, by przeniknęły do nas pytania, które są dla nas ważne, zwłaszcza dla życia konsekrowanego.

Czytaj więcej...

 

Komunia, uczestnictwo i misja w życiu osób konsekrowanych

List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2.02.2022 r.

Życie konsekrowane jako dar Boga Ojca udzielony jego Kościołowi za sprawą Ducha Świętego, od samego początku jest drogą specjalnego naśladowania Jezusa Chrystusa (por. VC 1). Osoby konsekrowane żyjąc na ziemi, pragną mieć wzrok utkwiony w niebo. Poprzez ewangeliczne rady: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, pokazują nam, że choć jesteśmy zanurzeni  w doczesności, to celem naszego życia jest Królestwo Niebieskie. Oddając się do dyspozycji Chrystusa w Jego Kościele, stają się dla nas braćmi i siostrami, kimś bardzo bliskim. Modlą się za nas i służą nam w przeróżnych dziełach apostolskich, uczestnicząc w ten sposób w naszej codzienności. Patrząc na siostry zakonne, ojców i braci, na dziewice konsekrowane, wdowy i pustelników możemy powiedzieć – «są to ludzie Boga».

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka