Licznik odwiedzin

17025493
Od 2011 roku
17025493

20 października, w wieku 83 lat, zmagając się z wirusem Covid-19, powrócił do domu Ojca Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Bogdan Wojtuś, biskup senior Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Odszedł człowiek wielkiego ducha, Kapłan miłujący dar powołania, Pasterz – na miarę Serca Jezusowego, profesor, członek wielu diecezjalnych i krajowych gremiów kościelnych, dla nas Sióstr Pallotynek – Ojciec i wypróbowany Przyjaciel.

Czytaj więcej...

Każde powołanie jest cennym darem Boga – z tej świadomości rodzi się wielka radość i odpowiedzialność. Na zaproszenie Zarządu Generalnego, wyrażonego przez s. Josephinę D’Souza, wikarię generalną, w dniach 13-14 października drogą on-line, przez program ZOOM, odbyło się międzynarodowe spotkanie na temat formacji. Wzięły w nim udział: s. Izabela Świerad, przełożona generalna wraz z siostrami radnymi, siostry odpowiedzialne za formację na wszystkich etapach, członkinie Międzynarodowej Komisji Formacyjnej oraz przełożone prowincjalne/ regionalne z Belize, Tanzanii, Rwandy i Niemiec.

Czytaj więcej...

12 października w gościnnych progach kościoła San Salvatore in Onda w Rzymie, odbyła się uroczysta Msza św. za śp. ks. Jana Koryckiego SAC, który odszedł do wieczności 31 lipca 2020 r. Eucharystia zgromadziła przede wszystkim Polaków pracujących w zarządach generalnych różnych Zgromadzeń w Rzymie, zrzeszonych w tzw. grupie polskiej, której przewodniczy rada, wybierana na trzy lata. W obecnej kadencji w skład rady wchodzą dwie nasze Siostry: s. Izabela Świerad, przełożona generalna i s. Anna Małdrzykowska, radna generalna. Śp. ks. Jan Korycki SAC stał u początku powstawania grupy i śmiało można powiedzieć był jednym z jej inicjatorów i animatorów. Warto dodać, że polscy przedstawiciele zarządów generalnych spotykają się na dwa razy do roku, podejmując aktualne sprawy świata, Kościoła i życia konsekrowanego.

Czytaj więcej...

„Liczę, że jego przykład pomoże młodym ludziom iść drogą wiary” – tak o swym synu mówi mama Carla Acutisa. Jestem przekonana, że byłby szczęśliwy z tego, iż przy okazji jego dzisiejszej beatyfikacji Asyż stał się miastem prawdziwie eucharystycznym, a młodzi ludzie masowo przystępowali do spowiedzi.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)