Licznik odwiedzin

16897676
Od 2011 roku
16897676

6 stycznia, w uroczystość Epifanii, trzy siostry nowicjuszki ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (Pallotynek) - s. Adria D. Mtefu, s. Lilian J. Moshi i s. Maria C. Massawe, złożyły Pierwszą Profesję podczas uroczystej Mszy św. w kaplicy nowicjackiej w Poli Singisi, w Arusha.

Głównym celebransem był ks. Emmanuel Msuri SAC, proboszcz z parafii w Makiungu, w diecezji Singida. Wśród dziewięciu księży celebransów - było sześciu  księży Pallotynów.

Świadkami tej radosnej uroczystości byli członkowie rodzin, przyjaciele sióstr, przedstawiciele kilku  sąsiadujących zgromadzeń zakonnych oraz wiele sióstr z Siuyu i z Arusha.  Byłyśmy zaszczycone obecnością  Sr. Marie Claire,  mistrzyni nowicjatu z Regionu Rwanda-Congo, która przyjechała specjalnie na te uroczystość.

Po Mszy św. i obfitym posiłku, odbyła się część artystyczna ze śpiewem i tańcem, przemowami, skeczami i specjalnie przygotowanym tortem. Siostry neoprofeski, wszystkie pochodzące z diecezji Moshi, pojechały na urlop do swoich rodzinnych domów. Po powrocie, będę należały do wspólnoty w Siuyu i tam  podejmą dalsze kształcenie. Uwielbiamy i dziękujemy Bogu za dar naszych trzech nowych sióstr i prosimy o modlitwę, aby wytrwały w powołaniu. Nasze Siostry są jak Trzej Mędrcy, którzy mimo trudności wędrowali  za gwiazdą, która doprowadziła  ich do Betlejem, gdzie oddali hold małemu Królowi.

S. Mary McNulty SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)