Licznik odwiedzin

16900517
Od 2011 roku
16900517

Dzień 25 czerwca 2014 roku był dniem ogromnej radości i świątecznej atmosfery dla wspólnoty Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Siuyu i dla rodzin naszych sióstr: s. Agnes Joseph Ganus i s. Dorothei Laurenti Lyimu. Był to dzień ich wiecznej profesji. My, Siostry Pallotynki, dziękujemy Bogu za dar ich powołania do naszego Zgromadzenia i dziękujemy także ich rodzicom za wspaniałomyślne ofiarowanie swych córek na służbę Kościołowi poprzez posługę w naszym Zgromadzeniu. S. Agnes pochodzi z diecezji Bukoba, a s. Dorothea z diecezji Singida.

Uroczystość rozpoczęła się procesją z naszej kaplicy do kościoła parafialnego Chrystusa Króla w Siuyu. Głównym celebransem podczas liturgii Eucharystycznej był wikariusz generalny diecezji Singida, ks. Francis Lyimu. W koncelebrze wzięło też udział wielu księży, wśród nich księża pallotyni. Chór parafialny razem z naszymi siostrami, postulantkami i kandydatkami towarzyszył radosnym i pełnym entuzjazmu śpiewem. Na zakończenie Mszy św. zaśpiewano piękną dziękczynną pieśń w lokalnym języku Kinyaturu oraz jubileuszowy hymn skomponowany przez s. Juliannę Quaresi SAC. Śluby składane przez siostry przyjmowała siostra Mary McNulty, przełożona prowincjalna.

Cieszyłyśmy się, że mogła być z nami s.Nancy Logue SAC z Londynu, radna prowincjalna oraz nasza najstarsza siostra z Poli Singisi, Arusha, Jukunda Kutsch SAC. W sposób szczególny czułyśmy się zaszczycone obecnością s. Bertilde SAC z Kibeho, Rwanda oraz obecnością sióstr z różnych zgromadzeń.

Po Mszy św. wieczystej profesji goście i członkowie parafii zostali zaproszeni do jadalni szkoły średniej na poczęstunek. S. Agnes jest nauczycielką w pallotyńskiej szkole średniej prowadzonej przez siostry, a s. Dorothea jest radną domową w domu formacyjnym w Arusha.

W przyszłym roku, w czerwcu 2015, Siostry Misjonarki Pallotynki będą świętować 25 lat posługi misyjnej w Tanzanii. Z tego też powodu po Mszy św. wiecznej profesji został otwarty oficjalnie rok jubileuszowy, podczas którego została zapalona jubileuszowa świeca, siostry zaś odmówiły specjalną modlitwę jubileuszową przygotowaną przez s. Juliannę Quaresi.

Sr. Mary McNulty SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)