Licznik odwiedzin

17028708
Od 2011 roku
17028708

  • W dn. 25.11-4.12 Siostry Nowicjuszki II roku przeżywały rekolekcje bezpośrednio poprzedzające uroczystość I profesji. Siostrom towarzyszył ks. Emmanuel Msuli SAC i s. Małgorzata Lech SAC.

Czytaj więcej...

8 grudnia w tanzańskiej parafii pw. św. Noego w Poli Singisi/Arusha o godz. 9.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, podczas której dziesięć sióstr nowicjuszek złożyło I profesję. Siostry neoprofeski są pierwszym rocznikiem, który ukończył pełne dwa lata formacji w Międzynarodowym Nowicjacie od momentu historycznej inauguracji we wrześniu 2017 r. Siostry pochodzą z Tanzanii, Rwandy i DR Konga.

Czytaj więcej...

 

21 listopada odbyło się uroczyste otwarcie naszej misji wśród plemienia Masajów w Tanzanii, niedaleko małego miasteczka Dakawy, Magogo. Siostry rozpoczęły tam pracę w 2017 r. Teren misji położny jest 8 km od głównej drogi, wśród prawdziwego buszu i obejmuje kaplicę z Najświętszym Sakramentem, dom sióstr, szkołę (w tej chwili do szkoły uczęszcza 56 dzieci, w tym dzieci masajskie), internat dla dzieci, budynki administracyjne i ośrodek zdrowia.

 

Czytaj więcej...

Drogie Siostry

Pozdrawiam Siostry serdecznie i piszę parę słów. Tanzania mnie urzekła, nie tylko pięknem krajobrazów ale i pięknem ludzi. Siostry, nowicjuszki i tutejsi ludzie skradli mi serce.  Nowicjuszki chłoną "Pallottiego", są bardzo otwarte i zainteresowane wykładami na temat św. Wincentego Pallottiego  i naszym charyzmatem.  A ja cieszę się ich młodością, zapałem i otwartością na działanie Pana.  Miałam też dla nich dzień skupienia. Razem w tej międzynarodowej grupie gotowałyśmy polski obiad. W skład menu wchodził bigos, kotlety schabowe i szarlotka na deser. Coś wspaniałego…

Czytaj więcej...

Misja Sióstr Pallotynek w Zambii trwa już dwa lata. Aby podkreślić ten fakt, s. Izabela Świerad, Przełożona Generalna razem z s. Basilisą Jacob Przełożoną Prowincji Angielsko-Tanzanijskiej i s. Mary McNulty członkinią Komisji Misyjnej, w maju 2019 r. udały się tam na wizytację.

Czytaj więcej...

 

6 czerwca 2019 r. był radosnym dniem dla Sióstr Pallotynek Misjonarek w Tanzanii, ponieważ s. Mary McNulty, pierwsza misjonarka i była przełożona prowincjalna, świętowała swój Złoty Jubileusz profesji zakonnej. Msza św. dziękczynna została odprawiona w kościele parafialnym Chrystusa Króla w Siuyu, a przewodniczył jej JE ks. Edward Mapunda, biskup Singida wraz z wieloma koncelebransami.

W homilii Ksiądz Biskup wyraził gorącą wdzięczność za apostolstwo i hojnego ducha s. Mary, którymi dotknęła wielu ludzi podczas swoich dwudziestu ośmiu lat w Tanzanii, z których dwadzieścia pięć spędziła w Siuyu, a piętnaście z nich jako dyrektorka szkoły średniej Pallotti. Siostra Mary pomogła wielu dziewczętom, zwłaszcza z terenów wiejskich, w uzyskaniu dobrego wykształcenia, które umożliwiło im lepsze życie. Dwóch księży diecezjalnych było przez Siostrę wspieranych w drodze do kapłaństwa. Mieszkańcy Singidy nigdy nie zapomną Siostry Mary - Matki Siuyu. Później Ksiądz Biskup wręczył s. Mary oprawione świadectwo uznania za jej wkład w rozwój posługi duchowej i edukacyjnej w diecezji.

Eucharystię radosnymi pieśniami uświetnił chór parafialny. W uroczystości uczestniczyli zakonnicy z różnych zgromadzeń, obecni i byli uczniowie Pallotti Secondary School, przyjaciele i parafianie. Po Mszy św. wszyscy goście zostali zaproszeni na obiad, po którym nastąpiła wspaniała zabawa zorganizowana przez siostry i różne grupy parafialne. Siostra Mary otrzymala wiele prezentów, którym towarzyszyły tradycyjne gesty.

Następnego dnia uroczystość kontynuowana była w Makiungu, gdzie nasze siostry założyły pierwszą wspólnotę i rozpoczęły pracę w szpitalu we współpracy z Siostrami Misjonarkami Medycznymi Maryi (MMMS). Parafia Makiungu jest prowadzona przez Księży Pallotynów i to właśnie tutaj siostry Pallotynki pozostały przez cztery lata po przyjeździe z Anglii, aby rozpocząć swoją misję w 1990 roku.W uroczystości wzięli także udział pallotyni, klerycy, siostry z MMMS i Zgromadzenia Ducha Świętego. Był to piękny wieczór z dzieleniem się wieloma wspomnieniami i znaczącymi wydarzeniami. Również dom sióstr został oficjalnie pobłogosławiony.

Dziękujemy Bogu za dar Siostry Mary dla naszego Zgromadzenia i za wspaniałą pracę, jaką wykonała, szczególnie w dziedzinie edukacji i promowaniu powołań. Siostra pomogła podnieść standard kobiet i przywrócić godność tak wielu miejscowym mieszkańcom Tanzanii. Poprzez swoją wizję i misję sprawiła, że historia tego kraju przybrała inny, nowy kierunek. My, Siostry Pallotynki z Tanzanii otaczamy ją naszą miłością i wspieramy modlitwą, także teraz, gdy mieszka w Anglii i pracuje z poświęceniem wśród osób starszych i wspiera wspólnotę Sióstr.

Sr. Redempta P. Mallya SAC

Czytaj więcej...

Tegoroczna Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP zapisze się na kartach historii naszego Zgromadzenia złotymi literami. W Tanzanii przeżywałyśmy rozpoczęcie kolejnego roku międzynarodowego nowicjatu oraz I śluby zakonne Sióstr nowicjuszek, które ukończyły formację nowicjacką.

8 grudnia, gdy cały Kościół oddaje cześć Maryi Niepokalanej, podczas porannych modlitw wspólnota nowicjatu również przeżywała szczególne chwile radości. Siostra Basilisa Jacob SAC, Przełożona Prowincjalna przyjęła do nowicjatu dwanaście postulantek pochodzących z Kamerunu, Rwandy, Kongo i Tanzanii. W tym podniosłym wydarzeniu wzięła udział także s. Belancilla Mukandahiro SAC, Przełożona Regii w Rwandzie oraz ks. John Onna SAC, Przełożony Delegatury dla Afryki Wschodniej i wiele naszych Sióstr. Wspólnotę międzynarodowego nowicjatu tworzą dziś dwadzieścia cztery Siostry: dwanaście na pierwszym roku i dwanaście na drugim.

Czytaj więcej...

3 grudnia 2018 r. miałyśmy zaszczyt gościć w naszej wspólnocie Leadership w Arusha JE Ks. Arcybiskupa Marka Solczyńskiego, nuncjusza apostolskiego w Tanzanii. Księdzu Arcybiskupowi towarzyszyli JE Ks. Arcybiskup Isaac Amani z diecezji Arusha, JE Ks. Biskup Prosper Lyimo, biskup pomocniczy, ks. Simon Tengesi, wikariusz generalny, ks. Juvenalis Wengaa, sekretarz generalny oraz pięciu kapłanów reprezentujących okoliczne dekanaty.

Czytaj więcej...

Prisca Kyemi nie jest Masajką, mimo że nosi masajski strój. Jest młodą utalentowaną kobietą z plemienia Nyaturu z Singida w Tanzanii, we wschodniej Afryce, która marzyła zawsze, by zobaczyć Rzym i Bazylikę Świętego Piotra

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)