Licznik odwiedzin

17391369
Od 2011 roku
17391369

Enjoy beauty of Switzerland:

Od najmłodszych lat wiedziałam jak bardzo św. Józef i Maryja są sobie bliscy: ewangeliczna opowieść o Bożym Narodzeniu, kolędy, żłóbek – wszystko mówiło do mnie w sposób wyjątkowy. Dzieci – wiadomo – mają swoją logikę i wyobraźnię i prawie zawsze rozumieją więcej niż potrafią wyrazić słowami.

Czytaj więcej...

16 sierpnia 2021 r., s. Raphaela Fuchs – przełożona Delegatury w Szwajcarii obchodziła jubileusz 60-lecia profesji zakonnej. Podczas jubileuszowej liturgii w Uroczystość Wniebowzięcia NMP wyraziłyśmy wdzięczność Bogu za łaskę życia i powołania s. Raphaeli. Dziękowałyśmy również Czcigodnej Jubilatce za jej lojalną i wytrwałą służbę dla naszego Zgromadzenia. Siostrę Raphaelę polecamy Bożemu prowadzeniu i zawierzamy Bożej Opatrzności.

Czytaj więcej...

                                      Foto: S. Maria Dörig, Switzerland

BRIGTHON to mały chłopiec mieszkający w naszej miejscowości. Jego rodzice są ze Sri Lanki. Nasza wspólnota opiekuje się nim kilka godzin w tygodniu w czasie, gdy jego ojciec jest w pracy, a mama uczy się w szkole językowej.

Spójrzmy na zdjęcie: co mały chłopczyk robi w naszej kaplicy?

Czytaj więcej...

"Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną…

Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje". Mt 6

Foto: S. Maria Dörig, Switzerland

W obecnym czasie zachwycamy się wspaniałością kwiatów na  łąkach i w ogrodach.

Owoce i warzywa zapowiadają dobry urodzaj. Pogoda wydaje się być odpowiednia: ani zbyt sucho, ani zbyt mokro. I my zrobiliśmy wszystko, co powinniśmy byli uczynić: zasiew we właściwym czasie i dalsza pielęgnacja aż do zbiorów.

“BO GDZIE JEST TWÓJ SKARB, TAM I SERCE TWOJE!” Ewangelia skłania nas, by popatrzeć jeszcze głębiej. Natura dostosowuje się do każdej pogody. Zależnie od klimatu, pierwsze pąki w zimie są wystawione na mróz i pokryte lodem. 

Czytaj więcej...

W pierwszym tygodniu czerwca Siostry z Delegatury w Szwajcarii w ramach Wizytacji Generalnej, gościły S. Izabelę Świerad SAC, Przełożoną Generalną, oraz S. Annę Małdrzykowską SAC, Radną i Ekonomkę Generalną. Serdeczna siostrzana atmosfera, pogoda ducha i dobry humor szedł w parze z pięknym szwajcarskim krajobrazem. Siostry po raz kolejny umocniły nas świadectwem wiary i zaufania Panu oraz przeżywania codziennego życia w pokoju, wzajemnej miłości i radosnej wdzięczności.

Czytaj więcej...

Bylebym pozyskał Chrystusa w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci,  dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Flp 3

Alpstein, Appenzellerland, Switzerland                                        Photo: Sr. Maria Dörig

Młody Żyd przyszedł do rabina i rzekł: "Chciałbym być twoim uczniem". Rabin odpowiedział: "Dobrze, zgadzam się, ale jest jeden warunek. Chcę, żebyś mi odpowiedział: Czy kochasz Boga?" Uczeń posmutniał i zamyślił się, po czym odparł: "Czy kocham... Tego nie mogę powiedzieć".

Czytaj więcej...

Czym jest labirynt?
Labirynt to zaproszenie dla nas, aby pójść w głąb.
W ten sposób możemy zobaczyć w przenośni naszą własną drogę w życiu.
Możemy więc wejść na tę drogę z jakimś wyobrażeniem, albo też z modlitwą, otwarci na nieznane.
W labiryncie spotykamy siebie.
Podczas wędrówki przez labirynt
mogę zrozumieć
po  co żyję,
co naprawdę jest moim wsparciem,
i co naprawdę jest moim centrum.

 

S. Maria Dörig SAC

Labyrinth - Pfarrgarten Niederuzwil

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)