Licznik odwiedzin

17449023
Od 2011 roku
17449023

▪ W dniu 1 października sześć postulantek zostało przyjętych przez s. Bellancile, przełożoną Regionalną, do nowicjatu. Uroczystość miała miejsce podczas Eucharystii, której przewodniczył ks. John Baptist, SAC, który także poprowadził wcześniej rekolekcje dla postulantek. Wszystkie siostry były przepełnione radością i cieszyły się siostrami nowicjuszkami, które stały się Darem dla nowej Regii; siostry z serca dziękowały Bogu za łaskę powołań.

▪ 12 października, w duchu współpracy z ks. Pallotynami, sześć nowicjuszek rozpoczęło roczny program formacyjny przewidziany dla wszystkich powołanych na etapie nowicjatu. Raz w tygodniu organizowane będą spotkania w domu Nowicjatu księży Pallotynów w Butare.

▪ Dwie sąsiadujące ze sobą wspólnoty z Gikongo i Masaka spotkały się ze sobą, aby razem z księżmi Pallotynami świętować wszystkie zaległe uroczystości. Każde wspólnotowe bycie razem jest okazją do dzielenia się radością i bogactwem duchowym na modlitwie, przy wspólnym stole, a także tańcach i śpiewie.

▪ Trzy nowicjuszki z Tanzanii: Adria, Lyliane i Mary przybyły do Rwandy 15 lipca na praktyki apostolskie. Ich Mistrzyni, s. Adela Mnyambii, pozostała z nimi przez pierwszy tydzień. Odwiedziły one wspólnoty w Masaka, Gikondo, Ruhango i Kibeho. Chętnie pracowały z dziećmi w przedszkolu i pomagały w ośrodku zdrowia. W Kibeho pomagały przy Sanktuarium Matki Bożej i w ośrodku dożywiania.  Na zakończenie wizyty, w Domu Nowicjatu dzieliły się swym doświadczeniem z nowicjuszkami z Rwandy i modliły się razem z nimi.Nowicjuszki łatwo się przystosowały i szybko się uczyły, mimo ograniczeń językowych. Wracając do Tanzanii 5 września uwielbiały wszechmogącego Boga, że wybrał je jako pionierki w nawiązanej niedawno współpracy pomiędzy Rwandą i Tanzanią.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)