Licznik odwiedzin

17448862
Od 2011 roku
17448862

▪ Wszyscy członkowie ZAK łączyli się we wspólnym świętowaniu rozpoczęcia jubileuszu 50. rocznicy kanonizacji św. W. Pallottiego. Uroczystości odbyły się wszędzie w lokalnych, parafialnych centrach ZAK. Rodzina pallotyńska zebrała się na wspólnej modlitwie dziękczynnej za dar św. Założyciela w Gikondo. Tym samym nastąpiło otwarcie Roku Jubileuszowego. Konferencję pt.: Pallotti i pallotyńska tożsamość wygłosił ks. Antoine Munyaneza SAC.  Podczas uroczystej Mszy św. 12 kandydatów złożyło swoje pierwsze przyrzeczenia i zostało tym samym przyjętych do ZAK.

Doniosłym wydarzeniem podczas tych pallotyńskich dni był także srebny jubileusz naszych sióstr: Dorothée Mukamusana i Catherine Nikuze.

▪ Pod koniec miesiąca ks. Biskup z Goma sprawował uroczystą Mszę świętą i poświęcił nowe budynki dla postulatu oraz szpitala w Keshero.

●  Trzy kandydatki rozpoczęły postulat w domu formacyjnym w Keshero, Kongo. S. Bellancila Mukandahiro, przełożona Regii, razem z siostrami ze wspólnoty uczestniczyły w ceremonii przyjęcia do postulatu podczas uroczystych Nieszpór.

●  Siostry wzięły udział w pielgrzymce do Kibeho z okazji 30. rocznicy objawień Matki Bożej. Był to czas wspólnego świętowania z lokalnym rwandyjskim Kościołem.

● Moderatorzy Zjednoczenia z Lokalnych Rad Koordynacyjnych spotkali się na dwudniowym zebraniu zorganizowanym przez księży Pallotynów w Gikongo.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)