Licznik odwiedzin

17448953
Od 2011 roku
17448953

15 września w Święto Matki Bożej Bolesnej w parafii pw. Piotra i Pawła w Masaka (diecezja Kigali), s. Clémentine Murekatete SAC, złożyła wieczną profesję.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył JE Ks. Biskup Edward Sinayobye, ordynariusz diecezji Cyangugu. W homilii podkreślił znaczenie Bożego wezwania: Bóg wzywa i troszczy się o swój lud, którego zadaniem jest być świadkiem Jego miłosiernej obecności. Powiedział, że osoby konsekrowane w sposób szczególny są zaproszone do naśladowania Chrystusa. Bez żalu opuszczają rodzinę i wyrzekają się majątku, aby podążać za Jezusem czystym, ubogim i posłusznym, ofiarując Mu całe swoje życie.

Uroczystość zgromadziła dostojnych gości: księży pallotynów, księży diecezjalnych., zakonników, siostry z różnych zgromadzeń oraz z naszych wspólnot, a także najbliższych s. Clémentine. Z powodu pandemii Covid-19 ograniczona liczba osób wzięła udział w agapie w naszym ogrodzie. Ksiądz Biskup został z nami do końca uroczystości.

Gratulujemy naszej nowej Siostrze profesce i zachowujemy ją w naszych modlitwach, aby pozostała wierna swoim zobowiązaniom. Życzymy jej siły i szczęścia, które daje poświęcenie się Bogu i Kościołowi w naszym Zgromadzeniu. Niech przykład naszego Założyciela, św. Wincentego Pallottiego i Maryi Królowej Apostołów oświeca jej codzienne życie.

Sr. Clotilde Nyinawumuntu SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)