Licznik odwiedzin

17448990
Od 2011 roku
17448990

Góra Nyiragongo jest aktywnym stratowulkanem o wwysokości 3470 m npm w Górach Wirunga. Znajduje się na terenie Parku Narodowego Wirunga w DR Konga, około 12 km na północ od miasta Goma i jeziora Kivu oraz na zachód od granicy z Rwandą. Na tym terenie pracują nasze Siostry oraz księża pallotyni.

22 maja wieczorem doszło do wybuchu wulkanu. To, czego ludzi dziś tam doświadczają przekracza ludzkie wyobrażenie.

 

 

22 maja wieczorem doszło do wybuchu wulkanu. To, czego ludzi dziś tam doświadczają przekracza ludzkie wyobrażenie. Wulkan wybuch po raz drugi po 11 latach od ostatniej erupcji w 2002 r. To nieprawdopodobnie smutne doświadczenie patrząc, jak ludzie odbudowali swoje domy po ostatniej lawie, a teraz wielu z nich ponownie straciło wszystko. Mieszkańcy płaczą nad utraconym dobytkiem oraz opłakują swoich bliskich, którzy zginęli lub rozproszyli się uciekając przed wylewająca się lawą.

Siostry przebywają w tym miejscu, służąc potrzebującym w ośrodku zdrowia oraz pomagając uchodźcom, którzy tłumnie proszą o pomoc. Jak na razie, Siostrom nic nie zagraża, ale życie w codziennym napięciu i strachu przed tym kolejnym niebezpieczeństwem, nie jest łatwe. Wzajemna modlitwa za siebie jest źródłem siły i wsparcia w tym trudnym czasie.

Popiół i pył wulkaniczny powoduje problemy z oddychaniem, ludziom brakuje również jedzenia. Panikę wzbudzają również trzęsienia ziemi. W Goma wszystko zostało wstrzymane, nie ma zajęć w szkołach, ludzie nie chodzą do pracy, czekają jedynie co przyniesie kolejna chwila i modlą się o dar Bożego miłosierdzia.

Dziękujemy wszystkim za wyrazy jedności, wsparcia i modlitwę. Prośmy wspólnie Pana Boga o zmiłowanie i pomoc dla tych, którzy ucierpieli najbardziej, tracąc najbliższych oraz dorobek życie.

Panie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata…

 

S. Odile Mukandayisenga SAC

 

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)