Licznik odwiedzin

17448953
Od 2011 roku
17448953

25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, odbyła się wieczna profesja s. Marie Delphine Murekatete, z Regii Matki Bożej z Kibeho w Rwandzie.

W uroczystości uczestniczyło 25 Sióstr z różnych wspólnot Regii. Msza święta odbyła się w kościele parafialnym pw. Świętych Piotra i Pawła w Masaka, w Kigali. Eucharystii przewodniczył w asyście 16 koncelebransów i Słowo Boże wygłosił wiceprowincjał Księży Pallotynów, ks. Jean Pierre Nsabimana SAC.

W homilii przypomniał uczestnikom, że Bóg wzywa każdego z nas do wypełnienia misji Chrystusa, którego pragnieniem jest pełnienie woli Ojca. Podobnie jak Maryja, mówimy Fiat, by uczestniczyć w odkupieńczej misji naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ks. Jean Pierre podkreślił także znaczenie konsekracji zakonnej, która polega na świadectwie i naśladowaniu Jezusa czystego, ubogiego i posłusznego.

Z powodu ograniczeń sanitarnych wywołanych Covid-19 wielu gości nie mogło bezpośrednio uczestniczyć w naszej wspólnej radości. Dzięki Bogu w uroczystości uczestniczyły siostry oraz najbliższa rodzina, w tym Rodzice s. Delphine. Po Mszy św. wszyscy goście zostali zaproszeni na wspólną agapę do naszego domu w Masaka. Podczas uroczystości s. Delphine podziękowała wszystkim osobom, które odegrały wielką rolę w jej życiu i na drodze powołania. Poprosiła także o modlitwę na nowo rozpoczętym etapie pallotyńskiej drogi. Dziękujemy Bogu za dar powołań, które nieustannie posyła do naszego Zgromadzenia.

Modlimy się także o ustanie pandemii, abyśmy mogli wspólnie uwielbiać Boga w radości i z uśmiechem na twarzy nie przesłoniętej już maseczka ochronną. Wierzymy, że dzięki łasce Bożej wszystko jest możliwe.

Sr. Clotilde Nyinawumuntu SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)