Licznik odwiedzin

17448862
Od 2011 roku
17448862

18 lutego odbyło się spotkanie online Zarządu Generalnego i Zarządu Regii Rwanda/ Kongo. Raport s. Angelini Kambugu, przełożonej regionalnej, wyświetlił aktualną sytuację Regii.

Głównym apostolstwem Sióstr jest edukacja, opieka medyczna oraz posługa pastoralna i pomoc najuboższym. Rwanda jest rozwijającą się Regią zarówno pod względem nowych powołań (11 nowicjuszek, 7 postulantek i 5 kandydatek), jak i infrastruktury koniecznej do pracy apostolskiej. Obecnie Regię stanowią: 4 wspólnoty w Rwandzie, dwie w Kongo, jedna w Ugandzie i jedna we Francji.

Siostry nawiązały również owocną współpracę z Prowincją w Tanzanii na polu formacyjnym w Międzynarodowym Nowicjacie, z Prowincją w Afryce Południowej i Polską Prowincją (wspólnota we Francji) wspomagając Siostry personalnie oraz Delegaturą w Kamerunie, przygotowując wspólnie francuskojęzyczną wersję Zasad Życia. Potrzeby duszpasterskie są większe niż możliwości Sióstr. Stąd duży akcent Siostry kładą na pracę powołaniową oraz formację na każdym jej etapie. Priorytetem jest życie duchowe i wspólnotowe.

Znakiem, że Regia w Rwandzie jest na drodze stania się w najbliższej przyszłości Prowincją jest również fakt, że Siostry, odpowiadając na zaproszenie JE Księdza Biskupa oraz z racji 100 rocznicy obecności życia konsekrowanego w Rwandzie, planują otwarcie nowej wspólnoty w diecezji Cyangugu or Nyundo, gdzie jest niewiele wspólnot zakonnych. Radość i pokój przewyższają problemy i wyzwania.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)