Licznik odwiedzin

17449098
Od 2011 roku
17449098

W malowniczej okolicy Wzgórza Murambi, dwa kilometry dalej znajduje się parafia Ruthuru, a nieopodal misja Sióstr Pallotynek! Wszystko w Demokratycznej Republice Konga.

Na terenie misji znajdują się dwie szkoły średnie, szkoła podstawowa, centrum pastoralne „Kaoze” i ośrodek zdrowia. Jedna z Sióstr pracuje w szkole podstawowej jako zastępca dyrektora, druga Siostra prowadzi katechezę w szkole średniej, trzecia zajmuje się domem wspólnoty i ośrodkiem pastoralnym, a czwarta posługuje w ośrodku zdrowia.

Ośrodek zdrowia, jak to często bywa na misjach, to miejsce wielozadaniowe. W pierwszym rzędzie dedykowane jest chorym. W ubiegłym roku wyleczonych z rozmaitych chorób było 12 595 osób. Ośrodek prowadzi również dożywianie dzieci niedożywionych oraz dzieci ulicy.

Tutaj także mieści się biuro Adopcji Serca „Maitri”. Adopcją Serca objętych jest 850 dzieci oraz 60 chłopców z ulicy. Dzięki wsparciu rodzin niemal z całego świata, możemy nasze maluchy uczyć pisać i czytać.

Przygotowujemy ich także do sakramentów, ale przede wszystkim – zbierając ich z ulicy – uczymy, jak żyć, by być dobrym człowiekiem.

Sr. Dominika Laskowska SAC/ DR Kongo

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)