Licznik odwiedzin

17507569
Od 2011 roku
17507569

W dn. 15-22 lutego w Kibeho w Rwandzie odbyła się IV Kapituła Regionalna pod hasłem 2 Kor 5,20 Pojednajcie się z Bogiem. Kapituła zgromadziła 15 sióstr delegatek, które podczas obrad, pracy w grupach i na modlitwie podejmowały najważniejsze sprawy Regii. W Kapitule wzięły udział radne generalne: s. Anna Małdrzykowska i s. Liberata Nyiongira.

21 lutego odbyły się wybory nowego Zarządu Regii:

S.M. Angeline Kambugu - przełożona regionalna

S.M. Berthilde Uwamariya - wikaria

S.M. Bellancila Mukandahiro - radna

S.M. Adeline Dusabe - radna

S.M. Cecile Bimenyimana - radna

Nowo wybranym Siostrom gratulujemy! W serdecznej modlitwie polecajmy całą wspólnotę Regii Matki Bożej z Kibeho, prosząc o Boże błogosławieństwo dla podejmowanych zadań.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)