Licznik odwiedzin

17507569
Od 2011 roku
17507569

W marcu 2019 roku, trzy Siostry Misjonarki Apostolstwa Katolickiego: s. Catherine Nikuze, s. Perpétue Nyiramahoro and s. Josephine Magnifique Barahinyuza Nyirandaboneye pochodzące z Regii Rwanda/ Kongo) przyjechały do Quistinic we Francji, by rozpocząć tam nową misję. Quistinic to miasto zamieszkałe przez 1500 osób, znajdujące się w regionie Bretanii, w północno-zachodniej Francji, 400 km od Paryża.

Miasto jest otoczone pasmem lasów i rzek oraz należy do jednego z ważnych miejsc historycznych i turystycznych. Jest to ważny ośrodek rolniczy z hodowlą drobiu. Quistinic należy do katolickiego okręgu Plouay, który należy do diecezji Vannes.

W tej malowniczej krainie, w niedzielę, 12 maja b.r., podczas Eucharystii sprawowanej prze bpa diecezji Vannes, ks. Bp Raymond Centène oficjalnie powołał do istnienia nową wspólnotę i przywitał trzy siostry w tamtejszej parafii. Miało to miejsce w dniu regionalnego święta, w związku z czym wszyscy parafianie byli ubrani w tradycyjne stroje. Przybyło wiele osób, by móc uczestniczyć w tym szczególnym dla ich parafii dniu. Podczas Eucharystii proboszcz przedstawił Siostry Biskupowi, który oficjalnie je powitał i posłał na powierzoną im misję. Podczas rytu posłania Biskup wręczył Siostrom Pismo Święte, jako znak, że ich zadaniem jest przede wszystkim głoszenie Dobrej Nowiny tym, do których są posłane. Po tym akcie wypowiedział specjalną modlitwę w intencji Sióstr, po czym wspólnie odśpiewały one pieśń ku czci Dziewicy Maryi w ojczystym języku Kinyarwanda, powierzając Maryi z Kibeho nową misję. Po Mszy Świętej wszyscy obecni udali się na wspólny posiłek.

Po południu cała wspólnota parafialna odmówiła różaniec, a następnie nieszpory z końcowym błogosławieństwem biskupim. Dzień zakończył się w nowym domu sióstr, który został razem z kaplicą pobłogosławiony przez biskupa Raymonda. Przełożona regionalna, S. Bellancila Mukandahiro, która przybyła na tę uroczystość, przywitała ciepło wszystkich obecnych oraz odczytała list Przełożonej Generalnej, s. M. Izabeli Świerad, z okazji otwarcia nowej wspólnoty we Francji. W tej parafii pw. św. Piotra i Pawła, Siostry będą zaangażowane w apostolstwo pastoralne i edukacyjne. Władze Kościoła Diecezjalnego i wierni wyrazili swoją radość z obecności Sióstr w ich Parafii.

Niech Imię Pana będzie błogosławione.

s. Catherine Nikuze SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)