Licznik odwiedzin

17507569
Od 2011 roku
17507569

18 października 2018 r. s. Bellancila Mukandahiro, Przełożona Regionalna, wraz z całą wspólnotą sióstr gościła w naszym domu w  Masaka ks. Jacoba Nampudakam SAC, Przełożonego Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, wraz z członkami swojej Rady: ks. Józefem  Lasakiem, ks. Denilsonem Geraldo i ks. Romualdem Uzabumwana. Towarzyszyli im również ks. Rory Hanly, Sekretarz Generalny ZAK, i ks. José Lino Reinaldo, Przełożony Prowincji Brazylii.

Księża Pallotyni tuż przedtem zakończyli zjazd przełożonych wyższych, który odbył się w Centrum Św. Wincentego Pallottiego w Gikondo/Kigali - Rwanda. Oprócz Domu Regionalnego Księża Pallottyni odwiedzili również naszą Szkołę Podstawową pw. św. Wincentego Pallottiego. Uczniowie z radością powitali gości, wyrażając swoją życzliwość i gościnność poprzez śpiew i tańce, tradycyjne i współczesne. Chętnie pokazywali swoje talenty i różne zajęcia szkolne. Po tej wyjątkowej wizycie w szkole goście zostali zaproszeni do naszego domu na obiad. To krótkie spotkanie Rodziny Pallotyńskiej, Księży, Sióstr, Postulantek i wolontariuszy przyniosło wszystkim dużo radości,  umocniło wspólne relacje, pozostawiając po sobie wiele miłych wspomnień.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)