Licznik odwiedzin

17506969
Od 2011 roku
17506969

W dniach od 3 lutego do 5 marca 2018 r. S. Josephina D’Souza, Wikaria Generalna, i S. Liberata Niyongira, Radna Generalna, przeprowadziły – jako delegatki Przełożonej Generalnej – Wizytację Generalną w Regii pw. NMP z Kibeho, którą tworzą Rwanda, DR Konga i Uganda. Wizytacja była dla nas szczególnym czasem łaski, umocniła nas w gorliwości i jedności w duchu naszego Założyciela św. W. Pallottiego. W Rwandzie są cztery wspólnoty, dwie w Kongo i nowa misja w Ugandzie. Członkiniami Regii są, oprócz miejscowych Sióstr, dwie Siostry Misjonarki z Polski.

W każdej wspólnocie wizytacja rozpoczynała się adoracją Najświętszego Sakramentu i refleksją na temat: „Szukać Jezusa, spotykać Jezusa, naśladować Jezusa - to jest droga”. S. Josephina i S. Liberata miały okazję spotkać każdą Siostrę i być świadkiem naszego apostolskiego zaangażowania w różnych dziedzinach, jak np.: opieka zdrowotna, edukacja, praca duszpasterska w sanktuarium oraz Adopcja Serca, dzięki której Siostry obejmują opieką dzieci osierocone i ubogie.

Wizytację zakończyła Msza św. i misyjne posłanie. Zgodnie z charakterem wizytacji odbyły się także spotkania z Siostrami na każdym etapie formacji, podczas których wybrzmiewały szczególnie dwa istotne elementy: potrzeba radykalizmu i świadectwa naszego życia.

W dziedzinie formacji Siostry doceniły współpracę z Księżmi Pallotynami oraz księżmi z diecezji. Mogły doświadczyć, że dobre zrozumienie i podejmowanie charyzmatu ZAK przez siostry, księży i świeckich przynosi wiele owoców.

W Ugandzie Siostry odwiedziły także monastyczną wspólnotę Sióstr Trapistek. Rozpoczynając nową misję w Ugandzie, nasze Siostry mieszkały przez jakiś czas w klasztorze Sióstr Trapistek. Odbyło się także spotkanie z JE Ks. Biskupem Johnem Baptis Kaggwa, Biskupem diecezji Masaka, oraz z Nuncjuszem Apostolskim JE Ks. Arcybiskupem Michaelem Augustem Blume.

Wizytacja zakończyła się spotkaniem z Zarządem Regii oraz Mszą św., którą celebrował ks. Eugene Niyonzima SAC, Przełożony Prowincjalny. Dziękujemy Siostrom za ich słuchające serce i udzielone wskazówki. Sióstr świadectwo i radość umocniły nasze powołanie do życia konsekrowanego oraz odświeżyło znaczenie podążania śladami św. W. Pallottiego ku świętości. Niech Bóg nas błogosławi i odnawia nas swoją łaską, abyśmy nadal mogły służyć dla Jego Nieskończonej Chwały.

 

S. Angeline Kambugu SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)