Licznik odwiedzin

17693696
Od 2011 roku
17693696

▪ 21 kwietnia  w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 50. rocznicy kanonizacji św. Wincentego Pallottiego. Jego organizatorem był ks. Stanisław Kantor SAC - przełożony Delegatury na Ukrainie. Przybyli na nie księża pallotyni, siostry pallotynki oraz wierni  z różnych zakątków Ukrainy, gdzie pracują pallotyni i pallotynki, m.in. z Żytomierza, Kijowa, Kamiennego Brodu, Korostyszewa, Sarn, Rokitnego, Biłohirii, Dowbysza i Odessy. Specjalnym gościem był ks. Zenon Hanas SAC, wiceprowincjał Polskiej Prowincji Chrystusa Króla. Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najśw. Sakramentu, w czasie której wierni modlili się do Boga słowami św. Wincentego. Potem dk.W.Grynewycz SAC wygłosił konferencję o czasach, w jakich działał święty i opowiedział o strukturze i zadaniach ZAK. Centralnym punktem była Msza św., której przewodniczył abp Piotr Malczuk z Diecezji Kijowsko - Żytomierskiej. Po obiedzie wszyscy modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia. Dziękowali Bogu za posłannictwo i świętość naszego Założyciela  prosząc też o nowe powołania do Zjednoczenia. Konferencja ks. Hanasa SAC przeniosła uczestników do Rzymu, miejsca życia i działalności św. Wincentego. Z pomocą prezentacji multimedialnej mogli odwiedzić ważne miejsca w życiu Apostoła Rzymu. Na koniec odbył się koncert młodzieżowej grupy „Lewici” z Żytomierza. Przepiękny śpiew nastrajał wszystkich do dziękczynienia Bogu za Jego dary.

▪ W dniach 3-13 lipca w  Żytomierzu odbywała się sesja formacyjna dla Sióstr  z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Spotkanie zorganizowała z ramienia Zarządu prowincjalnego s. Mirosława Włodarczyk – radna prowincjalna. Do współpracy zaproszone zostały p. Izabela Owczaruk – psycholog i członkini ZAK oraz s. Monika Szupryt i s. Blanka Sławińska. Celem sesji było lepsze wzajemne poznanie się sióstr i pełniejsza integracja, na czym zyskać może ich apostolstwo i relacje we wspólnocie. Uczestniczki sesji wiele z niej skorzystały i były wdzięczne za jej zorganizowanie.

Twitter Papieża Franciszka