Licznik odwiedzin

17507368
Od 2011 roku
17507368

▪ 21 kwietnia  w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu 50. rocznicy kanonizacji św. Wincentego Pallottiego. Jego organizatorem był ks. Stanisław Kantor SAC - przełożony Delegatury na Ukrainie. Przybyli na nie księża pallotyni, siostry pallotynki oraz wierni  z różnych zakątków Ukrainy, gdzie pracują pallotyni i pallotynki, m.in. z Żytomierza, Kijowa, Kamiennego Brodu, Korostyszewa, Sarn, Rokitnego, Biłohirii, Dowbysza i Odessy. Specjalnym gościem był ks. Zenon Hanas SAC, wiceprowincjał Polskiej Prowincji Chrystusa Króla. Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najśw. Sakramentu, w czasie której wierni modlili się do Boga słowami św. Wincentego. Potem dk.W.Grynewycz SAC wygłosił konferencję o czasach, w jakich działał święty i opowiedział o strukturze i zadaniach ZAK. Centralnym punktem była Msza św., której przewodniczył abp Piotr Malczuk z Diecezji Kijowsko - Żytomierskiej. Po obiedzie wszyscy modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia. Dziękowali Bogu za posłannictwo i świętość naszego Założyciela  prosząc też o nowe powołania do Zjednoczenia. Konferencja ks. Hanasa SAC przeniosła uczestników do Rzymu, miejsca życia i działalności św. Wincentego. Z pomocą prezentacji multimedialnej mogli odwiedzić ważne miejsca w życiu Apostoła Rzymu. Na koniec odbył się koncert młodzieżowej grupy „Lewici” z Żytomierza. Przepiękny śpiew nastrajał wszystkich do dziękczynienia Bogu za Jego dary.

▪ W dniach 3-13 lipca w  Żytomierzu odbywała się sesja formacyjna dla Sióstr  z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Spotkanie zorganizowała z ramienia Zarządu prowincjalnego s. Mirosława Włodarczyk – radna prowincjalna. Do współpracy zaproszone zostały p. Izabela Owczaruk – psycholog i członkini ZAK oraz s. Monika Szupryt i s. Blanka Sławińska. Celem sesji było lepsze wzajemne poznanie się sióstr i pełniejsza integracja, na czym zyskać może ich apostolstwo i relacje we wspólnocie. Uczestniczki sesji wiele z niej skorzystały i były wdzięczne za jej zorganizowanie.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)