Licznik odwiedzin

17448912
Od 2011 roku
17448912

▪ W Woronowie w ciągu roku szkolnego siostry prowadzą formację dzieci i młodzieży w takich grupach jak schola, ministranci, Mały i Młody Apostoł, Wspólnoty Wieczernikowe. Zwieńczeniem pracy całego roku są Wakacje z Bogiem i Rekolekcje WW. W lipcu i w sierpniu siostry przeprowadziły siedem wakacyjnych turnusów, w których wzięło udział około 200 dzieci i 100 młodzieży. Tematem Wakacji z Bogiem było życie i działalność bł. Jana Pawła II, osoby bardzo bliskiej białoruskiej młodzieży. Poprzez konferencje, filmy, świadectwa można było jeszcze głębiej spojrzeć na jego drogę do świętości. Wspólnoty Wieczernikowe realizowały swoje tematy w zależności od stopnia formacji. Cieszy bardzo to, że młodzież z Woronowa, która przez wiele lat uczestniczyła w formacji, a obecnie studiuje lub pracuje, nadal szuka możliwości udziału w rekolekcjach lub przynajmniej w dniach skupienia.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)