Licznik odwiedzin

17449023
Od 2011 roku
17449023

W Woronowie (na Białorusi), staramy się robić to, na co pozwala aktualna sytuacja. Prowadzimy systematyczną katechezę, tylko w mniejszych grupkach. W związku z tym lekcji jest więcej. Ze względu na przedłużone przerwy międzylekcyjne, religia zaczyna się później niż zwykle. To w naszej sytuacji – dwuosobowej wspólnoty, stwarza konieczność wyjątkowej uwagi o zachowanie wspólnotowych modlitw. Cieszymy się jednak, że dzieci mają możliwość uczestniczenia w religii, bo poprzedni czas ścisłej kwarantanny wielu oddalił od Pana Boga i Kościoła. Dzieci stęsknione wiary, mobilizują teraz swoich rodziców.

Poza tym, dzieci i młodzież nie uczestniczyły w tym roku w wakacyjnych rekolekcjach. Za to bardzo czekały na Msze Święte roratnie (adwentowe Msze św. o świcie ku czci Najświętszej Maryi Panny). Jest to tradycja bardzo lubiana w naszej parafii. W ubiegłych latach roraty odbywały się od poniedziałku do piątku. W tym roku ograniczyliśmy się do dwóch dni tygodniowo. Tam, gdzie to było możliwe zrobiliśmy lampiony na lekcjach religii. U najmłodszych dzieci było to spore przeżycie i zachęta do uczestnictwa.

Nasz kościół parafialny jest dość duży, więc pozwala na zachowanie bezpiecznego dystansu. Nie rezygnowaliśmy również z rorat w kaplicy filialnej w Poleckiszkach. Niestety w tym roku nie mamy możliwości by dowozić dzieci mieszkające poza miejscowością, w której jest kaplica i poczęstowania ich tradycyjną bułką i herbatą – tu już byłoby to zbyt ryzykowne.

Na szczęście udało nam się też znaleźć sposób na rozdawanie pomocy humanitarnej w parafialnym „Caritas”. Dokumenty dotyczące potrzebujących, dostarczają nam pracownicy pomocy społecznej. Następnie w wyznaczonym dniu, co pół godziny, pomoc odbiera jedna rodzina.

Dzięki temu udało się pomóc wielu chorym wspomagając ich środkami czystości i higieny osobistej oraz sprzętem rehabilitacyjnym (chodziki, wózki inwalidzkie). Jak również zaopatrzyć wiele rodzin i samotnych osób starszych w ciepłe ubrania. Dotychczas z pomocy skorzystało około 400 rodzin i samotnych osób potrzebujących.

S. Natalia Dremo SAC, Białoruś

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)