Licznik odwiedzin

17449023
Od 2011 roku
17449023

· 22 listopada w Berezie z okazji dnia św. Cecylii, patronki kościelnej muzyki i śpiewu w kościele p.w. Świętej Trójcy odbył się koncert chóru parafialnego, który założyła i prowadzi s. Natalia Pieckielun. W tym roku powstała w parafii również schola dzieci i młodzieży, która także wystąpiła w koncercie. Większość chórzystów to członkowie ZAK-u. Śpiewają oni na Mszy św. w każdą niedzielę i święta, obejmują funkcje liturgiczne i pomagają w różnych pracach parafialnych. Czyniąc swój śpiew modlitwą, pomagają innym spotykać sie z Bogiem i rozumieją to jako apostolstwo. Pieśni śpiewane na przemian przez dorosłych i dzieci przeplatane były wierszami, napisanymi w formie modlitwy. Cały koncert stał się modlitwą, uwielbiającą Pana Boga, w której uczestniczył cały kościół. Wspomnienie św. Cecylii było dobrą okazją, aby wielu mieszkańców Berezy, a szczególnie niewierzących z rodzin chórzystów, zachęcić do przyjścia do kościoła i doświadczenia wspólnej modlitwy.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)