Licznik odwiedzin

17621024
Od 2011 roku
17621024

________________

 

XXIV Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego rozpoczęła się 16 lipca w Warszawie w Centrum Charytatywno- Edukacyjnym Caritas  i zakończy się 25 lipca. Jej temat brzmi: Eucharystia - źródło i szczyt życia konsekrowanego. Siostra Pallotynka – Kobieta Eucharystii.

Prosimy o modlitwę o jej owocność i naszą otwartość na natchnienia Ducha Świętego. Dziekujemy.

Członkinie Kapituły

25 marca objął urzędowanie nowy Zarząd Prowincjalny Polskiej Prowincji. W skład nowo wybranego Zarządu wchodzą:

S.M. Iwona Nadziejko SAC, przełożona prowincjalna

S.M. Magdalena Szymczak SAC, wikaria

S.M. Nikodema Czarnul SAC, radna

S.M. Jolanta Groszczyk SAC, radna

S.M. Blanka Sławińska SAC, radna

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka