Licznik odwiedzin

16926262
Od 2011 roku
16926262

▪ W imieniu s. Helgi Weidemann, przełożonej prowincjalnej, s. Magdalene Klein, wikaria prowincjalna, odwiedziła cztery wspólnoty w Teresina, Codó, i Timbiras. Towarzyszyła jej wikaria generalna s. Maria Landsberger.

Siostry odpowiedzialne za cztery nasze wspólnoty

W każdej wspólnocie zatrzymały się na kilka dni, by porozmawiać indywidualnie z każdą z sióstr. Dwukrotnie wszystkie siostry zgromadziły się razem dla duchowego dzielenia się i refleksji w sprawach dotyczących wspólnot i apostolatu.

Kaplica w Terezinha

W święto Ofiarowania Pańskiego, podczas pięknie przygotowanej Eucharystii w kaplicy nowicjatu w Teresina, s. Raimunda Maria i s. Joelma odnowiły swoją czasową profesję, a następnie wszystkie pozostałe siostry odnowiły swoje śluby. Ss. Magdalena i Maria odwiedziły również różne pola działalności apostolskiej sióstr.

Dzienna opieka nad niedożywionymi dziećmi

S. Avani z uczniami przygotowującymi się do studiów na uniwersytecie

W programie  znalazło się miejsce na spotkanie z biskupem Sebastião Bandeira Coelho z Coroatá. Goście wzięli udział w celebracji eucharystycznej w 30. dniu od śmierci pierwszego biskupa Coroatá, Dom Reinaldo Pünder. Wszyscy kapłani, zakonnicy i świeccy przedstawiciele diecezji zostali zaproszeni do udziału w celebrze. Wspaniałym doświadczeniem było spotkanie z całą rodziną pallotyńską. Ożywiona wymiana wartości duchowych wśród ojców pallotynów, sióstr pallotynek i członków świeckich ZAK, a także ich współpraca w  duszpasterstwie i pracach socjalnych, zrobiły na nas ogromne wrażenie.

Zespół koordynacyjny z s. Silvią, przełożoną Misji (w środku)

S. Avani w nowej sali służącej nauce i spotkaniom w Teresinha

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)