Licznik odwiedzin

16971213
Od 2011 roku
16971213

Tylko Ty, Panie, na zawsze!

Drogie Siostry Jubilatki:  s.Christine, s.Rita Lore, s. Maria Reginata, s. Clementia, s. Hildegard, s. Reinhild, s. Pacifica, i s. Ambrosa.

Wyrażam moją wielką radość, że mogę uczestniczyć w jubileuszowych uroczystościach tu, w tym historycznym miejscu, w Domu Macierzystym na pięknej ziemi niemieckiej. O tej ziemi kilka dni temu mówił papież Benedykt XVI do swoich rodaków, kiedy Go odwiedzili w Castel Gandolfo. Powiedział, że ziemia ta swoje piękno zawdzięcza ciężkiej pracy ludzi, ich kulturze, wierze, śpiewowi, muzyce i sztuce. Także dla ich „tak“ wypowiedzianemu Bogu to piękno osiągnęło pełnię, za co jesteśmy wszyscy wdzięczni.

Kochane Siostry, te słowa Papieża tak bardzo pasują do dzisiejszej okazji. Przez Was i w Was widzimy pełnię i piękno Bożego działania w tym świecie, kraju i w Zgromadzeniu. Wierne kroczenie za NIM pozostawiło ślad, jak na wydeptanych schodach, na których łatwo można zobaczy upływający czas. Wasze szczere i z miłością wypowiedziane „TAK“ Bogu, każdego dnia na nowo, przez 50, 70 lat na różnych odcinkach pracy: w nauczaniu, posłudze chorym, pracy socjalnej, we wspólnocie, na misjach czy w administracji – tak jak mozaika – buduje Kościół i Zgromadzenie. Pole waszej pracy często było nieurodzajne, ale uprawiając glebę z miłością, urabiając ją na obraz Boga, sprawiłyście, że wydała owoc. Podjęłyście życie zakonne i Boże wezwanie na serio. Dlatego teraz, w imieniu całego Zgromadzenia, chcę powiedzieć: "Bogu niech będą dzięki", za Wasze „TAK“ wypowiedziane Bogu,które doprowadziło Was do większej dojrzałości i piękna.

To świętowanie z Siostrami zachwyca Waszą wiernością, prostotą, radością, nadzieją i gotowością dalszego służenia jak wierny najemnik, który nigdy nie odpoczywa, dlatego że byłyście i nadal jesteście w Bożej winnicy. Bóg miłuje ochotnego dawcę. On jest władny udzielać Wam obficie wszelkich łask (2Kor 9,7). Wiele wspaniałych rzeczy dokonało się w tych latach, ale tylko Bóg zna tajemnice Waszych serc, Waszej pracy, Waszych powodzeń i niepowodzeń, miłości i cierpienia dla JEGO Imienia /por. Ap.2../. Dlatego życzę Siostrom, aby Bóg hojnie wynagrodził  każde posiane przez Was ziarno, każdą pracę, każdą położoną cegłę, tak abyście mogły usłyszeć w Waszych sercach szept Pana:  “Dobrze, sługo dobry i wierny. Bo byłeś wierny, wejdź do radości swego pana“. (Mt 25,21)

Kochane Siostry, dzisiaj i my przychodzimy, aby cieszyć się Waszą radością, wdzięcznością oraz owocami Waszego życia. Razem ze św. Wincentym Pallottim prosimy o Boże błogosławieństwo dla Was i życzymy, aby przykład życia Redemptoris Mater przybliżał Wam Jej Syna, by uczyła Was jak GO kochać coraz bardziej. Niech ona będzie Wam Matką, przewodniczką, siostrą i przyjacielem podczas dni, które Bóg w swojej miłosiernej miłości Wam jeszcze udzieli. Niech będą to dni pełne pokoju i zaufania Panu, miłości siostrzanej oraz wdzięczności tych, którym Siostry służyły. Niech tylko Bóg będzie Waszym pragnieniem, niech tylko Jego będzie głodne wasze serce. Tylko TY, Panie, na zawsze. Naszym dzisiejszym darem dla Was jest nasza wdzięczność i modlitwa, która nigdy nie ustanie.

s. Izabela Świerad SAC
Przełożona Generalna

Limburg, 11 sierpnia 2012

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)