Licznik odwiedzin

16971275
Od 2011 roku
16971275

W połowie sierpnia 2012 r. w kaplicy Marienborn na ręce Przełożonej Generalnej, po dwóch latach nowicjatu, s. Astrid Meinert złożyła swoją pierwszą profesję.

W wigilię tej uroczystości s. Mragaret Harbaum podzieliła się refleksją, która była pomostem pomiędzy Jubileuszem 50. i 70. lecia, a Pierwsza Profesją. Jochen Ruiner SAC, mistrz nowicjatu księży pallotynów, przewodniczył we wspólnocie Eucharystii, na którą przybyli także goście. S. Helga Weidemann w ciepłych słowach powitała zebranych, a szczególnie rodzinę s. Astrid. Mszę św. uświetnił oprawą muzyczną chór katedralny z Limburga, do którego należy również s. Astrid. W swoim przesłaniu s. Simone Hachen skierowała słowa nawiązujące do życia wspólnoty, która w swej różnorodności, jest jak wielobarwna mozaika. Bogactwo osobowości tworzy jedną całość - i mimo różnic -  można być razem, gdyż  każda siostra ma świadomość, że to Jezus Chrystus powołał ją do tej wspólnoty. Teraz także s. Astrid dołącza do tego wielobarwnego "razem".

Przed wypowiedzeniem formuły ślubów s. Astrid odpowiedziała na bardzo ważne w życiu pytanie: o co chce prosić Boga?

Wierze że Bóg jest fundamentem, w którym jestem zakorzeniona, proszę o Jego siłę i Jego towarzyszenie. Proszę również o siłę i twórczą inicjatywę do wzmacniania tych wszystkich, którzy Go szukają, aby ze swoimi talentami i zdolnościami znaleźli się w Kościele“. Z radosnym Tak, poprzez wypowiedzianą formułę ślubów, siostra wyraziła gotowość przylgnięcia do Jezusa Chrystusa i życia według pallotyńskich konstytucji. S. Astrid będzie kontynuować swoją pracę apostolską jako nauczycielka.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)