Licznik odwiedzin

16971213
Od 2011 roku
16971213

11 sierpnia 2012 r.w Limburgu siedem naszych sióstr: s.Rita Lore Wiklein, s.Maria Reginata Nühlen, s. Clementia Burkard, s. Hildegard Wurm, s. Reinhild Ohm, s. Pacifica Sperlich, s. Ambrosa Neuheiser, świętowało swój złoty jubileusz profesji. Przed laty, tj.15 sierpnia 1962 r., nasze Siostry powiedziały Bogu „tak” na zawsze, aby obecnie trwać w dziękczynieniu za dar powołania i wierności Panu Bogu.

S. Christine Bohr z Anglii świętowała razem z siostrami swoje 70. lecie profesji. Siostra urodziła się w Saarlander w Niemczech i złożyła swoje pierwsze śluby w 1942 r. podczas II Wojny Światowej. Od 1948 r. roku mieszka w Londynie.

Przełożona Generalna s.Izabela Świerad przyjechała do Niemiec wcześniej przed planowaną wizytacją, aby móc uczestniczyć w tych ważnych dla nas wszystkich uroczystościach. Wieczorem przed uroczystością jubileuszową podczas nieszporów s. Izabela Świerad, przygotowała krótką duchową refleksję i przekazała słowa uznania dla sióstr Jubilatek. W czasie trwania uroczystości s. Helga Weidemann, prowincjalna, przedstawiła myśli przewodnie, które towarzyszyły każdej siostrze jubilatce w ciągu jej życia.

Ks. dr. Heribert Niederschlag SAC z Valendar przewodniczył uroczystej Eucharystii, która została ubogacona pięknym śpiewem pallotyńskiego chóru. Ksiądz celebrans  porównał  życie zakonne do “procesu ciągłego uzdrawiania” przeciw złej mocy, która chce nami zawładnąć”. Ogólnie jesteśmy kierowani pragnieniem posiadania, bycia matką albo ojcem lub  pragnieniem dobrego stanowiska pracy. Jednak życie to coś więcej i trzeba nam  pozwolić sobie na  odejście i słuchanie, trzeba nam otworzyć siebie na pragnienie Boga, aby On się nami troszczył. Trzeba nam zanurzyć siebie w miłosiernej miłości Boga i żyć w radości. Jako Pallotynki powinniśmy dawać świadectwo niezmierzonej miłości Bożej, która jest siłą zamieniającą winy w błogosławieństwo i śmierć w życie; w pełnym miłości zaufaniu, że każda osoba odnajdzie drogę do Boga.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)