Licznik odwiedzin

16971261
Od 2011 roku
16971261

▪ S. Helga Weidemann po uroczystej Mszy św. dokonała otwarcia dorocznej Konferencji Prowincjalnej w Limburgu, także poprzez modlitewne wspomnienie s. Marii Knaus i s. Gerburg Vogt.  Pan Esser wygłosił następnie konferencję, w której odpowiadał na pytanie: „W jaki sposób możemy wyzwalać pozytywną energię i umacniać się wzajemnie pomimo coraz trudniejszych warunków?”

▪ W tym czasie wielu chrześcijan w Niemczech pielgrzymuje do Turynu, aby uczcić Święty Całun Turyński, zgodnie z tradycją liczącą już ponad 500 lat. Siostry z Bensberg i Limburga także uczestniczyły w pielgrzymce wraz z wieloma innymi osobami.

▪ S. Ephrem Lau pisze z północno-wschodniej Brazylii, że „Pallotyński Rok Jubileuszowy” obchodzony jest w radosnej atmosferze. Siostry we współpracy z księżmi Pallotynami dokładają starań, “aby odczuwalny był misyjny duch Pallottiego i aby zanieść go do wspólnot parafialnych”. Wspierają ich niektóre zaangażowane grupy ZAK. Prowincjał, ks. Fadul z São Paulo, świętował wraz z Pallotyńską Rodziną w dniu urodzin Pallottiego. Święto przygotowano jako triduum w parafii São Raimundo, gdzie w nowej kaplicy św. Wincentego Pallottiego wszyscy członkowie ZAK odnowili akt zaangażowania  apostolskiego.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)