Licznik odwiedzin

16971275
Od 2011 roku
16971275

▪ W dzień Święta Ofiarowania Pańskiego nasze siostry: Beatrix Köhler, Gerhardis Tenberge i Pallotta Biermann świętowały 60. rocznicę ślubów zakonnych w domu Prowincjonalnym. Przełożona Prowincjalna, s. Helga Weidemann uhonorowała siostry jubilatki na początku Mszy św. dziękczynnej za ich życie i poświęcenie w Zgromadzeniu. Ks. Bernhard Hartwig SAC przewodniczył Eucharystii i w wygłoszonej homilii mówił o nieustannym pragnieniu więcej. Gdyż po 60 latach życia konsekrowanego tylko jedyny Bóg może wypełnić sobą kolejne lata życia sióstr.

▪ Miesiąc luty naznaczony był śmiercią s. Marii Knaus i s. Thaddäa Kellner, które  zostały wezwane przez Pana jedna po drugiej.  Na uroczystościach pogrzebowych w Limburgu obecna była Siostra Generalna,  współsiostry z Rzymu, Anglii, USA, Indii, Polski, Rwandy i Tanzanii oraz członkowie rodziny, księża i bracia Pallotyni, przyjaciele i siostry niemieckiej Prowincji. S. Maria Knaus, została pochowana na cmentarzu Prowincjalnym. (Więcej informacji na website)

Dwa dni później, w sobotę, 25 lutego, została odprawiona Msza św. i ceremonie pogrzebowe za śp. s Thaddäa Kellner. Przez 53 lata żyła ona i pracowała w Afryce Południowej. Dwa lata temu wróciła do Niemiec i szybko zintegrowała się ze wspólnotą domu Prowincjonalnego. Msza święta miała niepowtarzalny afrykański akcent bowiem ubogacona została ona śpiewem południowoafrykańskich pieśni wykonywanych przez grupę gospel, która właśnie w tym czasie przebywała w Limburgu. Cała wspólnota brała udział w śpiewie, budując tym samym pomost z Afryką, gdzie s. Thaddäa ofiarnie służyła dzieciom, biednym i ubogim.

▪ Podczas dorocznego spotkania komisji ds. pracy pastoralnej z młodzieżą w Niemczech,  s. Simone Hachen została ponownie wybrana na członkinię komisji, na kolejne trzy lata. Komisja została utworzona przez niemiecką Konferencję Wyższych Przełożonych.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)