Licznik odwiedzin

16971225
Od 2011 roku
16971225

"Radość w Panu jest waszą ostoją, alleluja!"

por. Neh 8, 10

W bólu, ale z wielką wdzięcznością Siostry z Zarządu Generalnego Sióstr Misjonarek Pallotynek wraz ze wszystkimi Prowincjami pragną oddać w kochające ręce Boga ukochaną i czcigodną Siostrę Marię Knaus SAC.

S. Maria z miłością, mądrością i odwagą przewodziła naszemu Zgromadzeniu jako Przełożona Generalna, Prowincjalna i Generalna Prokuratorka Misyjna. Patrząc w przyszłość Zgromadzenia, całą ufność pokładała w Panu. Bóg był źródłem jej siły i dobroci w dniach posługi i powierzonej odpowiedzialności. Bóg był też jej ostoją w trudnym czasie choroby.

W sobotni poranek 18 lutego 2012 roku, o godz. 5.30, Siostra odeszła w pokoju do domu Ojca, źródła jej radości.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 23 lutego, o godz. 10.30, na cmentarzu Sióstr Pallotynek przy klasztorze Marienborn w Limburgu. Następnie podczas uroczystej Eucharystii będziemy dziękować Bogu za życie i posługę Siostry Marii.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)