Licznik odwiedzin

16971213
Od 2011 roku
16971213

▪ Od 31 lipca do 11 sierpnia w Domu Prowincjalnym w Limburgu, miało miejsce bardzo ważne spotkanie - Zebranie Centralne.  Temat spotkania: Z pallotyńską pasją dla misji  Chrystusa, pobudził nas do pogłębienia naszego szczególnego misyjnego powołania do pełnienia posłannictwa Chrystusa, sięgnięcia do korzeni i początków naszego Zgromadzenia oraz napełnienia się na nowo duchem naszego Założyciela i Sióstr pionierek. S. Prowincjalna Helga Weidemann we współpracy z Zarządem Generalnym przygotowała bardzo ciekawy program, który obejmował obchody 50., 60., 65. i 70. rocznicy profesji Sióstr. W czasie spotkania był również czas na “chodzenie śladami” naszych sióstr pionierek, nabożeństwo na cmentarzu ku czci naszych zmarłych misjonarek oraz sesjȩ  historyczną poświęconą początkom gałęzi misyjnej Sióstr Pallotynek, przygotowaną przez s. dr. Gerburg Vogt i s. Magdalenę Klein. Każda uczestniczka Zebrania reprezentowała swoją prowincję, regię czy delegaturę, ukazując jej dzisiejszy obraz. Po raz pierwszy w Zebraniu uczestniczyła s. Bellancila Mukandahiro z nowopowstałej Regii Matki Bożej z Kibeho z Rwandy i Konga oraz s. Consuelo Burgos z Belize. Uczestniczki dziękowały Siostrom z Niemiec za gościnność oraz wszystkim Siostrom za modlitwę i towarzyszenie duchowe. Więcej informacji na temat Zebrania Centralnego można znaleźć na naszej stronie: www.pallottine-missionaries-rome.com.

▪ 14 lipca s. Ingrid Schuler i s. Adelheid Scheloske obchodziły Srebrny Jubileusz profesji zakonnej w kaplicy w Limburgu razem z siostrami, przyjaciółmi i członkami rodzin.  Ks. Bernhard Scheloske SAC, brat s. Adelheid, był głównym celebransem, a ks. Fridrich Kretz kaznodzieją.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)