Licznik odwiedzin

16971225
Od 2011 roku
16971225

▪ W świąteczne dni 9-10.04 wielu ludzi przybyło do misyjnego sklepu w szpitalu w Bensberg. Dla s. Ingrid Schuler wspieranej przez współsiostry i wolontariuszy była to wspaniała okazja, aby zaprezentować misyjne artykuły. Dochód ze sprzedaży jest w całości przeznaczony na pomoc pallotyńskim dziełom misyjnym.

▪ Coroczne spotkania Zarządów Prowincjalnych Księży i Sióstr Pallotynek stało się już tradycją. W tym roku odbyło się ono 6.04 w naszym domu w Limburgu. Na spotkaniu poruszone zostały sprawy apostolstwa powołań, zbliżającego się roku Jubileuszowego, a także podsumowano wydarzenia minionego roku.

▪ Ważnym wydarzeniem w domu rekolekcyjnym w Limburgu był Wielki Tydzień przeżywany wraz z grupą 80 osób. W Liturgii Triduum Paschalnego uczestniczyły małżeństwa, osoby samotne oraz młodzież.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)