Licznik odwiedzin

16971240
Od 2011 roku
16971240

W niedzielę, 9 września gościłyśmy w naszej wspólnocie w Limburgu JE ks. Biskupa Sebastiao z Coroatá w północno wschodniej Brazylii. Nasze siostry posługują w diecezji Księdza Biskupa w dwóch miastach, w Timbiras i Codó. W świetle przyjaźni jaka rozwinęła się przez wszystkie lata naszej służby pomiędzy diecezją a pallotynkami, Biskup Sebastiao cieszył się, że mógł odwiedzić siostry we wspólnocie Marienborn w Limburgu, skąd wyruszyły do Brazylii siostry misjonarki.

Podczas niedzielnej Mszy św. Ksiądz Biskup zachęcał nas w homilii: „Ufajcie i nie lękajcie się!“ Podczas wspólnego obiadu był czas na wzajemne dzielenie się i wymianę doświadczeń. Na koniec Ksiądz Biskup udzielił wspólnocie w Limburgu oraz siostrom Prowincji Niemieckiej i całemu Zgromadzeniu pasterskiego błogosławieństwa.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)