Licznik odwiedzin

16971213
Od 2011 roku
16971213

W dniach 12-16 sierpnia s. Izabela Świerad, przełożona generalna, i s. Anna Małdrzykowska, radna generalna, odwiedziły wspólnoty w Limburgu i Refrath.

Dni wypełniły spotkania z Siostrami, rozmowy indywidualne, wspólna modlitwa oraz rekreacja.

Podczas spotkania całej wspólnoty przełożona generalna przedstawiła w prezentacji PowerPoint najnowsze wydarzenia z naszych wspólnot na kontynencie afrykańskim. Siostry z radością i ciekawością słuchały wiadomości o międzynarodowym nowicjacie oraz nowych misjach w Ugandzie, Zambii i wśród plemienia Masajów w Tanzanii. Nie bez wzruszenia widziałyśmy jak pallotyński charyzmat misyjny jest głęboko obecny w tej dojrzałej, najstarszej prowincji.

Przebywanie z Siostrami było jak łyk źródlanej wody, jak powrót do korzeni. Każda chwila przynosiła radość i wdzięczność. Budowało nas świadectwo wytrwałości, wierności, zaangażowani i pogody ducha Sióstr. Bardzo radosnym wydarzeniem było świętowanie jubileuszu profesji trzech naszych Sióstr: 65-lecia s. Evy Hunold, 60-lecia s. Georgis Lachnit i s. Theresy Merkel. Uroczystość zgromadziła w domu macierzystym Marienborn w Limburgu wszystkie Siostry z całej prowincji.

Serdeczna siostrzana atmosfera, siła zakonnej tradycji, uprzedzająca i pełna szacunku wzajemna służba szły w parze z radosną i pełną dobrego humoru atmosferą święta i codziennego życia. Drogim Siostrom Jubilatkom raz jeszcze życzymy Bożego Błogosławieństwa!

Sr. Anna Małdrzykowska SAC

Zdjęcia: Sr. Izabela Świerad SAC

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)