Licznik odwiedzin

16971203
Od 2011 roku
16971203

▪ W Limburgu, Uroczystość Epifanii poprzedziły dni Triduum, których myślą przewodnią były słowa: „Szukajmy wspólnie Chrystusa jak Mędrcy”. Pierwszego dnia spotkanie odbyło się w Kościele św. Anny i poprowadził je ks. Sascha Jung. Następnego wieczoru zgromadzeni zebrali się w kościele parafialnym Księży Pallotynów pw. Św. Marii. Ks. Norbert Possmann SAC w wygłoszonym słowie podkreślił znaczącą rolę Mędrców, którzy adorowali Dziecię Jezus wskazując, że jest to także zadanie i wezwanie dla nas. Ostani dzień Triduum zorganizowany został przez s. Adelheid Scheloske, w kaplicy Domu Prowincjalnego w Marienborn.

▪ Jak corocznie, od pierwszej Niedzieli Adwentu do 9 stycznia, w Kaplicy Szpitala św. W. Pallottiego w Bensberg odbywały się różnorodne koncerty, spotkania i prezentacje. Wśród zaproszonych gości była znana  grupa z Kolonii New-apostolic Community. W czasie tych spotkań zebrano dobrowolne ofiary, które przeznaczone zostały na misje w Brazylii. Również pacjenci naszego szpitala mogli uczestniczyć w tych wydarzeniach dzięki bezpośredniej transmisji TV.

▪ Na terenie Szpitala św. W. Pallottiego w Bensberg znajduje się znany sklepik, który prowadzi s. Ingrid Schuler. Odwiedzający go liczni goście mogą w nim kupić tradycyjne wieńce adwentowe oraz różnorodne świąteczne ozdoby, z których dochód przeznaczony jest na pomoc misjom. Od lat w przygotowanie tego bazaru włącza się rodzina naszych sióstr Nicoli i Christiny. Bożonarodzeniowy kiermasz przygotowała także s. Maria Reginata. Na zakończenie tej ofiarnej pracy wszyscy organizatorzy i wolontariusze, zostali zaproszeni na poczęstunek i podsumowanie podjętych przedwzięć, z myślą o nowych sugestiach na przyszłość.

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)