Licznik odwiedzin

16971203
Od 2011 roku
16971203

W sobotę, 18 lipca 2015r., Siostry Pallotynki w Niemczech świętowały razem  z s. Astrid Meinert SAC jej wieczną profesję. Ks. Edward Fröhling SAC przewodniczył Mszy św. w domowej klasztornej kaplicy, którą s. Ann przepięknie przystroiła kwiatami.

W swojej homilii ks. Fröhling skupił  się nad tekstem z Ewangelii św. Mateusza 17, 1-5, który s. Astrid wybrała na ten dzień, jako myśl przewodnią całej uroczystości: “To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie".

Chór katedralny z Limburga, do którego należy także s. Astrid, przy akompaniamencie katedralnego organisty uświetnił bogatym śpiewem zarówno liturgię, jak i cały ten szczególny dzień.

Wieczną profesję s. Astrid złożyła na ręce Przełożonej Prowincjalnej, s. Helgi Weidemann SAC.

Poruszającym momentem było świadectwo, które s. Astrid wypowiedziała po krótkiej modlitwie słowami Psalmu: Podtrzymaj mnie według swojej obietnicy, bym żył; nie zawiedź mojej nadziei! (Ps 116).

Następnie s. Helga podała Siostrze świecę i obrączkę, które wcześniej pobłogosławił ks. Fröhling.

Po uroczystości i gratulacjach, wszyscy goście udali się na obiad, kawę i ciasto. Dzień zakończył się Nieszporami, podczas których s. Astrid zaskoczyła wszystkich, wyrażając bardzo oryginalnie swoje podziękowanie. Skierowała je do każdej Siostry z osobna, dziękując jej za doświadczenie miłości, za konkretne postawy i gesty, jakich zaznała od każdej z nich w ciągu ostatnich lat.

Uroczystość Wiecznej Profesji, która miała miejsce w Roku Życia Konsekrowanego ogłoszonym przez Papieża Franciszka, pozwoliła doświadczyć, tym wszystkim którzy w niej uczestniczyli, w sposób  poruszający i żywy, "radości Ewangelii".

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)