Licznik odwiedzin

16971213
Od 2011 roku
16971213

W Domu Prowincjalnym Marienborn w Limburgu dnia 12 kwietnia na pierwszej sesji Kapituły Prowincjalnej zgromadziło się 14 sióstr Delegatek. Przed rozpoczęciem obrad odprawiona została uroczysta Msza św. w kaplicy domowej. Siostra Prowincjalna Helga Weidemann SAC przedstawiła sprawozdanie podsumowujące lata posługi dla Prowincji Niemieckiej, a następnie siostry rozważały i dyskutowały nad obecną sytuację w prowincji oraz podjęły zagadnienia związane z najbliższą przyszłością.

Dzień 13 kwietnia został przewidziany w agendzie Kapituły jako dzień wyboru nowej siostry prowincjalnej. Na Przełożoną Prowincjalną ponownie została wybrana Siostra Helga Weidemann SAC. Siostrze Heldze życzymy  wielu łask Bożych i błogosławieństwa w sprawowaniu swojego mandatu prze kolejne trzy lata.

Druga sesja Kapituły odbędzie się w dniach od 25-26 kwietnia, podczas której zostanie wybrany nowy Zarząd Prowincjalny. Oficjalne urzędowanie nowego zespołu rozpocznie się 26 kwietnia, po wyborze sióstr radnych.

[Więcej: http://www.pallottinerinnen.info/index.php?id=2015]

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)