Licznik odwiedzin

17621007
Od 2011 roku
17621007

Community in Limburg

Siostry Pallotynki z Niemieckiej Prowincji z wielką radością i wdzięcznością obchodziły jubileusz 70, 65, 60 i 50 lat konsekracji zakonnej dziesięciu Sióstr. Uroczysta Msza św., była sprawowana w kaplicy domu prowincjalnego w sobotni wieczór 14 sierpnia w wigilię Uroczystości Wniebowzięcia NMP, przez JE Ks. Biskupa Thomasa Löhra, biskupa pomocniczego diecezji limburskiej, który jest bardzo związany z rodziną pallotyńską. W kazaniu Ksiądz Biskup zachęcił nas, abyśmy nigdy nie przestawali ubogacać Kościoła naszym charyzmatem. Uroczystość uświetnił chór z katedry w Limburgu. Dodatkową radością była obecność s. Izabeli Świerad, przełożonej generalnej i s. Josephiny D’Souza, wikarii generalnej, które w tym czasie przeprowadzały wizytacje generalną w Niemieckiej Prowincji. Wszyscy uhonorowaliśmy Siostry Jubilatki wspominając ich biografię i dziękując Bogu za dar ich życia i powołania w naszym misyjnym Zgromadzeniu.

Czytaj więcej...

W dniach 2-16 sierpnia nasza Przełożona Generalna S.M. Izabela Świerad i Wikaria Generalna S. Josephina D’Souza odbyły wizytację generalną w Prowincji Niemieckiej. Większość czasu Siostry spędziły w Limburgu. W dniach 7-8 sierpnia odwiedziły wspólnotę w Refrath.

Czytaj więcej...

16 lutego odbyło się, z wykorzystaniem programu zoom, spotkanie z Zarządu Generalnego z Zarządem Prowincjalnym Prowincji Niemieckiej w składzie: S. Astrid Meinert, przełożona Prowincjalna, S. Maria Landsberger, wikaria oraz radne: S. Adelheid Scheloske, S. Ursula Schmitz i Sr. Simone Hachen. Spotkanie odbyło się w liturgiczne święte bł. Elżbiety Sanny, przeniesione z racji środy popielcowej, na dzień poprzedzający. Spotkanie rozpoczęło się raportem prezentującym aktualną sytuacją każdej wspólnoty.

Czytaj więcej...

Od miesiąca przebywam czasowo w naszej wspólnocie w Monachium. Tutejsza wspólnota od lat co roku przygotowuje pod kierunkiem s. Ingrid Schuler, prokuratorki misyjnej Prowincji Niemieckiej, adwentowy kiermasz misyjny, którego celem jest zbiórka funduszy na nasze misje. Bazar odbywa się w benedyktyńskiej parafii pod wezwaniem św. Bonifacego, gdzie nasze Siostry posługują od lat w komitecie misyjnym zrzeszającym wielu współpracowników zarówno spośród innych zgromadzeń zakonnych jak i ludzi świeckich.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka