Licznik odwiedzin

17028708
Od 2011 roku
17028708

Community in Limburg

Po wyborze nowej przełożonej prowincjalnej s. Astrid Meinert SAC w dniu 25 maja 2019 r. kapituła prowincjalna wybrała 28 maja cztery radne, które będą pomagać przełożonej prowincjalnej w jej zadaniach: Siostra Maria Landsberger na stanowisko wiceprowincjalnej, Siostra Simone Hachen, Siostra Ursula Schmitz, Siostra Schmitz i Adelheid Scheloske.

 Życzymy, by Pan obdarzał Siostry jak najobfitszymi błogosławieństwami w dalszej współpracy dla dobra niemieckiej Prowincji Sióstr Misjonarek Pallotynek.

Gratulacje dla nowej Przełożonej Prowincjalnej w Niemczech

Dzisiaj, 25 maja 2019 r., podczas obrad Kapituły prowincjalnej Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Limburgu

S. ASTRID MEINERT SAC

została wybrana Przełożoną Prowincjalną Sióstr Pallotynek Misjonarek Prowincji Niemieckiej.

Z tej okazji serdecznie gratulujemy naszej drogiej Siostrze i życzymy jej, za wstawiennictwem Królowej Apostołów i św. Wincentego Pallottiego, błogosławieństwa mądrości, błogosławieństwa dobroci i błogosławieństwa siły.

 

W dniach 23-24 marca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Kapituły Prowincjalnej Prowincji Niemieckiej w domu macierzystym Marienborn. Głównym zadaniem pierwszej części była refleksja nad aktualną sytuacją Prowincji. Pomocą służyły raporty z różnych dziedzin naszego życia i apostolstwa, które ukazały drogę przebytą od ostatniej kapituły prowincjalnej. W otwartym dialogu członkinie kapituły dyskutowały nad koniecznymi krokami, które należy podjąć w najbliższej przyszłości.

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)