Licznik odwiedzin

16867735
Od 2011 roku
16867735

11 listopada to dla nas Polakόw bardzo znaczący i świąteczny dzień – Święto Niepodległości. W Kamerunie stało się już tradycją, że tego dnia spotykają się na wspólnej modlitwie i rekreacji wszyscy polscy misjonarze. Początkowo spotkania były organizowane w naszych polskich misjach. Od kilku jednak lat spotykamy się w Atoku - Sankturium Bożego Miłosierdzia na terenie diecezji Doumé Abong-Mbang, gdzie ordynariuszem jest JE Ks. Biskup Jan Ozga. Każdego roku Ksiądz Biskup – jedyny biskup z Polski w Kamerunie – przewodniczy uroczystej Mszy św., głosi Słowo Boże oraz przekazuje najnowsze informacje z życia Kościoła. W spotkaniu zawsze uczestniczy Polski Konsul Honorowy w Kamerunie – Pani Mirosława Etoga oraz zaproszeni przez nią goście, np.: Ambasador, czy Konsul z Lagosu, który jest dla polskich obywateli w Kamerunie nadrzędną jednostką administracyjną.

Czytaj więcej...

Gratulacje dla nowego Zarządu Delegatury

22 października 2019 r. rozpoczął posługę nowy Zarząd Delegatury w Kamerunie. Zarząd tworzą:

Sr. Weronika Sakowska Przełożona Delegatury

Sr. Anna Kot               Wikaria

Sr. Fabiana Leitgeber   Radna

Sr. Urszula Żarów        Radna

Sr. Edyta Budynek       Radna

Czytaj więcej...

Twitter Papieża Franciszka

* Zasady życia *

 

"Różnorodność kulturowego i narodowego pochodzenia, wieku, usposobienia, talentów i uzdolnień jest naszym bogactwem. Chociaż we wspólnocie wykonujemy różne zadania, jednoczy nas to samo powołanie do naśladowania Jezusa i wspólna, zlecona przez Pallottiego misja".(ZŻ, 91)

________________

 

"Centrum naszego osobistego i wspólnotowego życia jest Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego. Powierzona przez Niego misja ukierunkowuje nasze myślenie, naszą duchowość, modlitwę, działanie i cierpienie". (ZŻ, 19)

________________

 

"Jako wspólnota uczniów zbieramy się wokół Chrystusa Apostoła Ojca Przedwiecznego. Tak jak uczniowie chcemy żyć razem z Jezusem. On nas będzie posyłał, a gdy wrócimy, w Jego świetle sprawdzać będziemy naszą działalność". (ZŻ, 88)

________________

 

"Naszym szczególnym pallotyńskim charyzmatem jest przyczynianie się do wzrostu wiary i miłości u ludzi świeckich, budzenie świadomości ich apostolskiego powołania i współpraca z nimi w apostolskim posłannictwie". (ZŻ, 21)

________________

 

"Nasze wzajemne stosunki winny być nacechowane miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy i ufa; miłością, która nie unosi się pychą, nie zazdrości i nie rani, która nie rozgorycza się i nie pamięta złego; miłością, która się nie zniechęca, lecz pozostaje przyjazna i cierpliwa; miłością, która potrafi się współweselić i współcierpieć z innymi. W dążeniu do takiej miłości powinnyśmy się wzajemnie zachęcać i wspierać". (ZŻ, 90)